Evenimentul Zilei > Social > Este oficial. Elevii își vor evalua profesorii la finalul semestrului. DOCUMENT
Este oficial. Elevii își vor evalua profesorii la finalul semestrului. DOCUMENT

Este oficial. Elevii își vor evalua profesorii la finalul semestrului. DOCUMENT

Fișa de feedback pe care trebuie să o completeze elevii cu privire la activitatea profesorilor a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ministerul Educației a publicat Ordinul de Ministru nr. 3.864/2021 care conține modelul documentului de feedback ce va fi folosit de profesori pentru a afla opinia elevilor despre activitatea lor și metodologia de aplicare.

Astfel, profesorii din ciclul primar, gimnazial sau liceal vor afla, la finalul fiecărui semestru, ce cred elevii despre activitatea lor. Ordinul de Ministru se aplică încă din acest final de semestru, dat fiind că documentul nu prevede data de la care ar fi aplicabil.

Prin metodologie, profesorii sunt obligați să colecteze opiniile elevilor cu privire la activitatea de predare – învățare – evaluare pe care o desfășoară. Trebuie spus că documentul nu trebuie completat obligatoriu de elevi.

Conform ordinului, acest chestionar conține 16 afirmații care trebuie notate de la 1 la 5, în funcție de acordul sau dezacordul cu acestea. Unde 1 reprezintă dezacord, sau „în foarte mică măsură”, iar 5 înseamnă acord sau „în foarte mare măsură”.

Formularul mai include și două câmpuri pentru răspunsuri deschise, în care elevii se pot exprima liber și pot scrie ce anume li se pare că nu merge. Primul câmp se referă la felul în care văd ei desfășurarea orelor la disciplina analizată: „Mi-aș dori ca la această disciplină să…”, după care al doilea câmp va conține un mesaj transmis acestuia: „Dacă ar fi să spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta?”

La final elevul trece procentajul de ore la care a fost prezent în semestrul în care acordă feedback.

Profesorii sunt evaluați doar de elevii cărora le predau

Profesorii sunt evaluați doar de elevii claselor unde sunt încadrați, în mod anonim și optional. Chestionarul are în vederese activitatea didactică de predare – învățare – evaluare, fără a se raporta la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate de cadrul didactic.

Fiecare profesor diriginte notifică elevii și directorul unității de învățământ cu privire la ziua/zilele în care se vor colecta formularele de feedback de la fiecare clasă.

Elevii completează chestionarele în format online, fie în format fizic, utilizând formularele tipizate puse la dispoziție de către unitatea de învățământ. Fișele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 (zece) zile de la colectare.

Ce se întâmplă cu rezultatele

Cadrul didactic analizează rezultatele primite, iar ulterior discută cu elevii de la fiecare clasă rezultatele analizei. Aceasta în vederea înțelegerii, corectării și îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate și a promovării aspectelor pozitive identificate.

Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă și redactează un raport general care va fi supus dezbaterii cadrelor didactice. În vederea identificării unor modalități de îmbunătățire a calității procesului educațional, directorul unității poate solicita profesorilor rezultatele procesului de analiză a feedbackului.

Este interzisă solicitarea selectivă, adresată doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate. De asemenea, este interzisă constrângerea sau sancționarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedbackului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate.

Ordinul de Ministru nr. 3.864/2021o