Sayers a explicat pentru Daily Star că a vorbit cu unul dintre puţinii martori încă în viaţă despre aceea care a fost cea mai devastantă tragedie a marinei germane. Este vorba despre Rudi Lange, care în acele vremuri era un foarte tânăr lucrător la rdiocomunicaţiile mavei amiral ale Reichului muribund. Veteranul i-a explicat că, înainte de a pleca din portul Gdynia, în cala navei Wilhelm Gustloff ar fi fost încărcate sute de seifuri. Despre acestea se vocifera că ar fi fost pline cu aur şi că ar fi făcut parte din comoara Reichului şi ca acestea ar fi trebuit salvate cu orice preţ.
 
Era 30 ianuarie 1945 şi orgoliul Kriegsmarine a dus cu sine în abisuri şi 9.000 vieţi omeneşti.
Până acum sursele cele mai acreditate povesteau de un tren îngropat undeva în mijlocul Europei. Alte surse, dimpotrivă, vorbeau despre bunkere impenetrabile şi bine ascunse în aşa fel încât să fie invizibile(şi neviolate), chiar şi la 70 de ani de la terminarea celui de Al Doilea Război Mondial. Acum, această teorie, deschide frontul maritim al vânătorii tezaurului, cea mai vânată şi fascinantă din ultimele decenii.