Pentru cazurile de malpraxis, ministerul condus de ministrul Nicolae Bănicioiu intenționează o rezolvare amiabilă între victime ori aparținătorii lor, personalul medical și unitățile medicale implicate, în maximum șase luni de la sesizare. Ceea ce ar însemna o diferență uriașă ținând cont de faptul că un proces de acest tip în instanță poate dura cu anii. Este obligatorie procedura amiabilă anterioară demersurilor juridice, la care participă pacientul, cadrul medical reclamat și reprezentantul societății de asigurare cu care acesta are încheiat un contract de asigurare de malpraxis, se arată în proiectul M.S. În 15 zile de la primirea reclamației, spitalul trebuie să întocmească dosarul medical și să-l trimită firmei de asigurare.

Reclamantul trebuie să dea niște bani

Pentru a stabili dacă e vorba de un caz de malpraxis, cele trei părți trebuie să desemneze un expert, în termen de maximum 30 de zile. Expertul este un profesionist cu experiență în specialitatea medicală relevantă pentru cazul vizat. Lista experților este stabilită de către M.S. prin consultarea cu asociațiile profesionale de specialitate. Prin acordul părților, la expertiză poate participa și un expert medico- legal atunci când este solicitat în mod expres.

Plata experților se va realiza atât de către reclamant, în cuantum ce va fi stabilit prin ordin al ministrului, diferența de onorariu va fi suportată de către societatea de asigurare, cu excepția situației în care reclamantul aduce în procedură un expert-parte al cărui onorariu de expertiză îl suportă. Expertul redactează în 30 de zile un raport de expertiză ce va fi comunicat tuturor părților de către firma de asigurări, în termen de 15 zile. Dacă e malpraxis, odată cu raportul se comunică și decizia de acoperire a prejudiciului în care poate face o contraofertă (cu acordul spitalului și al cadrelor medicale implicate). Firma de asigurări poate și să respingă motivat cererea de acoperire a prejudiciului. Negocierile pot dura maximum 30 de zile. (Va urma)