Blocaj la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima decizie luată de interimarul Florin Cîțu

Blocaj la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima decizie luată de interimarul Florin Cîțu

A fost blocat un concurs ce ar fi trebuit să se desfășoare, astăzi, și care avea ca scop ocuparea unor posturi din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ajuns interimar la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prim-ministrul Florin Cîțu a luat o primă decizie. El a hotărât să pună capăt concursului pentru funcții de conducere.

Concursul respectiv a fost lansat la data de 11 august și urma să aibă loc, astăzi, 9 septembrie. Respectiva acțiune avea ca scop ocuparea a 21 de posturi de conducere și execuție – directori și șefi de serviciu. Pe lângă testarea cunoștințelor specifice, la concurs ar fi fost testate cunoștințele de limbă străină și operare pe calculator.

Concursul era organizat în colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Concursul era organizat în colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, iar șeful ANFP, Liviu Mălureanu, scria la acea vreme că „MIPE este al treilea minister care se angajează să utilizeze aplicația informatică ANFP prin care subiectele sunt extrase aleator, astfel fiind redusă la minim posibilitatea de fraudare”.

Ne puteți urmări și pe Google News

„Având în vedere necesitatea reanalizării structurii organizatorice a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea refacerii capacității administrative pe principiile eficienței instituționale, atingerii obiectivelor și ducerii la îndeplinire a tuturor atribuțiilor stabilite în acord cu cerințele Comisiei Europene pentru aplicarea politicilor comunitare, pentru asigurarea concentrării pe reformele relevante, precum și Raportul de audit public intern privind „Evaluarea gradului de încărcare a personalului din cadrul MIPE”, aflat în procedură de avizare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță întreruperea procedurilor de concurs aflate în derulare, cu reluarea procedurii la odată care va fi comunicată ulterior”, au fost explicațiile oficialilor din minister în ceea ce privește întreruperea concursului.

Nu se pot întrerupe concursurile, ci există posibilitatea amânării

În Codul Administrativ nu este specificată posibilitatea întreruperii concursurilor, ci doar amânarea lor, din motive obiective, pentru 15 zile, potrivit articolului 471:

Autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului sau, după caz, a examenului, poate dispune amânarea desfășurării concursului sau examenului în cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului. În această situație concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice, calculate de la data inițial stabilită pentru desfășurarea concursului.