Actorul avea deja la activ o hotărâre definitivă prin care se constatau clauze abuzive în contractul de credit, iar judecătorii obligă banca la înapoierea tuturor dobânzilor acordate fără temei legal.

„Admite cererea formulată de petenta SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI „DUMITRU IANCU&ASOCIAŢII”, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr.10, bl.7B, sc.2, et.6, ap.45, Sector 4. Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. …/05.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 8709/3/2015, definitivă, la cererea creditorului TOMA CUZIN împotriva debitoarei BANCPOST S.A., CIF …, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A, Sector 2, prin poprire, în vederea realizării drepturilor creditorului, inclusiv a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac”, se arată în soluția magistraților de la Judecătoria Sectorului 2, informează bugetul.ro

Toma Cuzin a împrumutat de la Bancpost suma de 80.000 de franci elvețieni, pentru a-și achiziționa un apartament și a câștigat procesul cu instituția bancară, datorită Legii dării în plată. El a dorit să stingă orice datorie prin renunțarea la imobil, însă banca nu a fost de acord.