Asta pentru că plata orară a acestora este calculată în funcţie de nivelul salariului minim brut.

În Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri este prevăzut că nivelul minim de remuneraţie al zilieri nu poate fi “mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată". Astfel, zilierii își vor rotunji, la rândul lor, semnificativ veniturile.

Ieri a fost publicată în Monitorul Oficial H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.080 lei lunar, iar pentru personalul încadrat în funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, și care au o vechime în muncă de cel puțin un an într-o astfel de funcție, minimul este de 2.350 lei lunar.

Deși se vehicula că acest minim special se va aplica și persoanelor care au o vechime minimă în muncă de 15 ani, Guvernul a renunțat la această inițiativă în forma finală adoptată.