Evenimentul Zilei > Social > Vești excelente pentru angajați. Ministerul Muncii a spus clar. Regulile trebuie aplicate
Vești excelente pentru angajați. Ministerul Muncii a spus clar. Regulile trebuie aplicate

Vești excelente pentru angajați. Ministerul Muncii a spus clar. Regulile trebuie aplicate

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a transmis, marţi, mai multe recomandări angajatorilor şi angajaţilor din România pe tema flexibilizării raporturilor de muncă între cele două părţi, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului.

În ceea ce priveşte personalul contractual din instituţiile publice, spune MMPS, vor fi aplicabile prevederile Codului Muncii, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora „Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie” şi art. 538 alin. (2) din acelaşi act normativ.

În cazul instituirii, în condiţiile legii, a stării de carantină sau în caz de forţă majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 50 lit.c) şi f) din Codul Muncii.

Ministerul Muncii solicită angajatorilor, dar şi salariaţilor, să dea dovadă de flexibilitate şi de deschidere în ceea ce priveşte stabilirea unor programe de lucru individualizate şi în vederea menţinerii unor relaţii de muncă normale şi corecte.

„Ministerul Muncii analizează şi posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, în situaţia în care lucrurile vor evolua în sens negativ”, se arată în documentul citat.

Ca şi măsuri preventive de securitate şi sănătate în muncă pentru angajatori, MMPS recomandă: efectuarea unei analize la nivelul fiecărui angajator în vederea prioritizării serviciilor esenţiale sau relevante de cele neesenţiale, cu respectarea drepturilor la securitate şi sănătate în muncă a lucrătorilor; asigurarea de către angajator a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în condiţiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, acordarea echipamentului de protecţie (măşti, mănuşi de protecţie etc.); determinarea naturii şi nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la COVID-19 şi stabilirea următoarelor măsuri: limitarea expunerii, elaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care are contract, anunţarea imediată a Direcţiei de Sănătate Publică competentă teritorial; utilizarea e-mail-ului şi a teleconferinţelor pentru a reduce contactele fizice şi deplasările în interes de serviciu, dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ.

De asemenea, MMPS mai recomandă întocmirea unui plan de asigurare a continuităţii activităţii în situaţia în care un număr semnificativ de lucrători nu ar putea să îşi desfăşoare activitatea la locul de muncă organizat de angajator; aplicarea procedurilor stabilite la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii în cazul în care lucrătorul prezintă simptome asociate infecţiilor respiratorii la locul de muncă; suspendarea programului de audienţe la nivelul instituţiilor publice şi introducerea de măsuri alternative, de tipul transmiterii solicitărilor prin telefon şi email (numerele de telefon şi adresele de email vor fi afişate pe pagina de internet şi la sediul fiecărei instituţii); diminuarea pe cât posibil a timpului de aşteptare în cadrul programului de lucru cu publicul, prin transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitărilor prin email; în situaţiile în care este necesară prezenţa fizică a solicitantului la sediul instituţiei, se va avea în vedere menţinerea distanţei de cel puţin 1 metru faţă de celelalte persoane din incintă; în cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligaţia să informeze Direcţia de Sănătate Publică pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice.

De asemenea, angajatorul are obligaţia să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină şi izolare la domiciliu.

PAGINA ANTERIOARA