Evenimentul Zilei > Politica > Vâlcov se RĂZBOIEȘTE cu PRIMĂRIILE: „Gata cu IPOCRIZIA”
Vâlcov se RĂZBOIEȘTE cu PRIMĂRIILE: „Gata cu IPOCRIZIA”

Vâlcov se RĂZBOIEȘTE cu PRIMĂRIILE: „Gata cu IPOCRIZIA”

Asociația Municipiilor din România (AMR) a respins categoric, printr-o scrisoare trimisă premierului Viorica Dăncilă, preluarea intergrală a unor cheltuieli și solicită ca Guvernul să își asume „susţinerea integrală de la bugetul de stat a sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi”. Darius Vâlcov le-a răspuns cu mesajul „Gata cu impocrizia”.

„GUVERNUL ROMÂNIEI

Doamnei Vasilica-Viorica DĂNCILĂ, Prim-ministru

Spre ştiinţă: Domnului Eugen Orlando TEODOROVICI, Ministrul finanţelor publice

Stimată doamnă Prim-ministru,

Vă mulţumim pentru disponibilitatea la dialog manifestată la întâlnirea de ieri, cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, referitoare la finanţarea autorităţilor locale în anul 2019. 

Urmare discuţiilor purtate, vă comunicăm:

1. AMR respinge categoric propunerile Ministerului Finanţelor Publice privind preluarea integrală a unor categorii de cheltuieli descentralizate, aferente sistemului de protecţie a copilului, centrelor pentru persoane cu handicap, indemnizaţii pentru persoane cu handicap şi însoţitori ai acestora, precum şi "salarizarea personalului neclerical", cheltuieli evaluate de MFP la 6,4 miliarde de lei.

2. AMR solicită asumarea de către Guvern a "susţinerii integrale de la bugetul de stat a sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi", aşa cum s-a angajat in "Programul de guvernare 2018-2020", Capitolul "Administraţie publică. Politici regionale", Măsura 2 "Finanţarea autorităţilor locale", pagina 109.

3. Solicităm urgent transmiterea spre consultare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, în conformitate cu prevederile HG nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Vă reamintim ce anume a generat discuţiile actuale între UAT-uri şi MFP.
Urmare reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%, în anul 2018 bugetele locale au fost diminuate cu sume reprezentând 30-40% din bugetele anului 2017. 

În aceste condiţii AMR a solicitat ca în anul 2019, Guvernul României să îşi respecte promisiunea făcută la sfârşitul anului 2017, dar şi la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, de a asigura finanţarea APL cel puţin la nivelul sumelor primite de la bugetul de stat în anul 2017, în sume nete.

Din evaluările noastre, confirmate cu cifrele oficiale, pentru ca în anul 2019 comunităţile locale să fie finanţate la nivelul anului 2017, comunele, oraşele şi municipiile ar trebui să beneficieze de compensarea pierderilor pe care le înregistrează, până la nivelul minim de 67% din IV.

Răspunsul MFP, astfel cum îl regăsim în adresa nr. 462218/30.01.2019 reprezintă o ducere în derizoriu atât a nevoilor şi intereselor comunităţilor locale cât şi o gravă încălcare a principiului asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor transferate, cât şi a principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau să limiteze autonomia locală financiară, principii reglementate şi în Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Astfel, primele simulări arată că la nivelul majorităţii primăriilor s-ar înregistra pierderi semnificative ca urmare a creşterii cotei din IV alocate, în paralel cu preluarea integrală a cheltuielilor generate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a sistemului de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi.”, se arată în scrisoarea AMR.

Consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă a oferit un mesaj care se închieie ”gata cu ipocrizia”.

„Pentru o corecta informare:

Bugetul Municipiului Arad 2018 – 279 mil lei.

Buget 2019 – 344 mil lei. O crestere de 23%.

Bugetul Sectorului 3 Bucuresti 2018 – 660 mil lei.

Buget 2019 – 1039 mil lei. O crestere de 57%.

Bugetul Municipiului Ploiesti 2018 – 308 mil lei.

Buget 2019 – 354 mil lei. O crestere de 15%.

Bugetul Municipiului Sibiu 2018 – 304 mil lei.

Buget 2019 – 376 mil lei. O crestere de 23%.

Bugetul Municipiului Cluj-Napoca 2018 – 568 mil lei.

Buget 2019 – 711 mil lei. O crestere de 25%.

#gatacuipocrizia”, este mesajul lui Vâlcov.