Multe sunt realizările sale: a instituit dreptul preoților de a fi judecați doar de instanțele bisericești; a zidit biserica Sf. Trei Ierarhi de la Iași, unde, în 1641, a așezat moaștele Cuvioasei Parascheva, dăruite lui Vasile Lupu de Patriarhia Constantinopolului; a înființat prima tipografie românească din Moldova, în 1640, sprijinit de Petru Movilă, mitropolitul Kievului; a tipărit Cazania (1643), prima carte în limba română din Moldova. În 1630, Varlaam a fost unul dintre cei trei candidați la scaunul de patriarh al Constantinopolului. Trece la cele veșnice în 1657 și odihnește la Mănăstirea Secu