Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare (85% din locuri) sau la munte (15% din locuri).

Locurile în tabere sunt distribuite în funcție de situațiile la învățătură și în familie.

15% din locurile alocate universității pot fi repartizate în funcţie de criterii sociale.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie înmatriculați la forma de învățământ de zi, finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști.

La nivel național, ministerul acordă, în acest an, 6.000 de locuri în tabere, acestea repartizându-se universităților în funcție de numărul de studenți bugetați.

Taberele se vor desfășura conform următorului calendar: seria 1: 14-19 iulie, seria 2: 19-24 iulie, seria 3: 24-29 iulie, seria 4: 29 iulie-3 august, seria 5: 3-8 august, seria 6: 8-13 august, seria 7: 13-18 august, seria 8: 18-23 august, seria 9: 23-28 august.