În Comisia de Dialog Social din Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice s-a discutat astăzi Strategia Națională și Planul Național de Acțiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România. Potrivit datelor din document, 1,264 miliarde de euro ar costa evaluarea de risc și remedierea celor 210 situri contaminate, la care se pot adăuga 7,192 miliarde de euro evaluările de risc și refacerea pentru siturile potențial contaminate, potrivit romaniacurata.ro.

Practic, este pentru prima dată când în România se recunosc la nivel politic, în mod oficial, dimensiunile și impactul uriaș al distrugerilor de mediu cauzate de dezvoltările industriale și miniere, acțiunile anterioare vizând doar refaceri punctuale, fără o strategie unitară și fără existența unei metodologii adecvate. Principalele sectoare economice cu impact negativ asupra solului, subsolului și apelor subterane și de suprafață sunt industria minieră și metalurgică, industria chimică, industria petrolieră și depozitele vechi de pesticide.

”Mineritul şi metalurgia sunt activităţi care se desfăşoară în România de mai mult de 2000 de ani. România a extras cărbune, cupru, aur, argint, uraniu, sare, etc.. Aproximativ 60 de minerale diferite au fost extrase din trecut până în prezent din resursele subsolului României. Procesarea şi depozitarea deşeurilor s-a făcut în multe dintre cazuri fără măsuri preventive, ca urmare a lipsei cadrului legislativ, efectul fiind afectarea calităţii factorilor de mediu. În consecinţă, multe situri miniere (ex: judetele: Alba, Maramureş, Hunedoara, Harghita, Suceava, etc.) au un impact semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului. Impactul principal asupra mediului din industria minieră provine de la iazurile de decantare şi de la haldele se steril, precum şi de la instalaţiile de prelucrare. În Programul Procesului de Închidere şi Ecologizare a Obiectivelor Miniere 2007-2020 al Guvernului nu există o metodologie generală clară şi precisă de remediere a contaminării solului şi apei subterane, fapt ce nu duce la o remediere durabilă a siturilor contaminate. Poluarea solului şi a apei subterane cu o varietate de poluanţi: în special ioni de metalele grele, cianuri, hidrocarburi, aciditate, salinitate, etc, în  zonele unde s-au desfăsurat activităţi miniere. Infiltrarea contaminanţilor în sol, ape subterane şi de suprafaţă, emisiile în aer au de asemenea impacte majore asupra calităţii factorilor de mediu”, potrivit Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România

Printre județele cu cele mai multe situri contaminate se numără Hunedoara (cu 41 de situri din 210), Caraș Severin (33), Cluj (19) și Bihor (17). În ciuda acestor distrugeri de mediu deja confirmate și nerefăcute, județul Hunedoara se numără printre județele cu cele mai multe proiecte miniere aflate în diferite etape de avizare.