Astfel, în urma plângerii unui român, CEDO a decis că angajatorii au dreptul să supravegheze comunicațiile pe internet ale salariaților în timpul orelor de lucru.

Plângerea a fost înaintată de un inginer român, concediat în 2007 pentru că a stat pe chat la serviciu. Conform presei centrale din Franţa, reclamantul s-a adresat instanței europene invocând că, prin interceptarea convorbirilor sale personale, i-ar fi fost încălcat dreptul la intimitate.

Angajatorul și-a justificat decizia de concediere prin faptul că inginerul român a folosit mesageria electronică nu doar în scop profesional, ci și pentru a comunica cu fratele său și cu iubita sa, aspect interzis de regulamentul intern al respectivei companii.

Justiția române nu i-a dat dreptate reclamantului, care apoi a apelat la justiția europeană. CEDO consideră că un angajator nu comite niciun abuz verificând dacă salariații săi își îndeplinesc atribuțiile profesionale în timpul orelor de lucru.

CEDO consideră că justiția română a păstrat un echilibru corect între interesele angajatorului și respectarea caracterului confidențial al corespondenței private.