Evenimentul Zilei > Actualitate > Scandal la TVR. Sindicaliștii MediaSind amenință cu plângeri penale. Conducerea le-a interzis accesul în instituție
Scandal la TVR. Sindicaliștii MediaSind amenință cu plângeri penale. Conducerea le-a interzis accesul în instituție

Scandal la TVR. Sindicaliștii MediaSind amenință cu plângeri penale. Conducerea le-a interzis accesul în instituție

Scandal în toată regula la sediul TVR după ce unui grup de sindicaliști de la MediaSind i-a fost interzis accesul în interiorul instituției. Sindicatul a anunțat că va depune plângeri penale împotriva directorului general Doina Gradea și a șefilor departamentamentelor Resurse Umane şi Juridic pe motiv că au nesocotit o hotărâre a TMB. În relică, conducerea TVR a anunțat că nu au niciun sindicat iar afirmaţiile reprezentanţilor MediaSind „denotă rea intenţie şi rea credinţă, fiind menite să discrediteze SRTv”.

MediaSind TVR anunțat convocarea, pentru 17 iulie, a Adunarii Generale Extraordinare pentru depunerea de plângeri penale împotriva conducerii Televiziunii Naţionale. Sindicaliștii susțin că li s-a interzis participare la şedinţa Consiliului de Administraţie, deși au obținut o hotărâre judecătorească care le permite acest lucru.

„Având în vedere evenimentele grave ce au avut loc astăzi (vineri, n.r.) în sediul Societăţii Române de Televiziune unde, din ordinul președintelui-director general Doina Gradea a fost blocat, pentru aproximativ 90 de minute, accesul partenerului social din instituţie, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind la şedinţa Consiliului de Administraţie, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind-Filiala TVR convoacă pentru data de miercuri, 17 iulie 2019, ora 11:00, la sediul SRTv (sala de protocol), Adunarea Generală, în sesiune extraordinară, cu următoarea ordine de zi: supunerea la vot a propunerii depunerii unor plângeri penale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva preşedintelui-director general al SRTV, coordonatorului cu atribuţii de Director Departament Resurse Umane şi coordonatorului cu atribuţii de Director Departament Juridic pentru abuz în funcţie şi încălcări repetate ale legislaţiei ce reglementează dialogul social; analizarea declanşării unor acţiuni greviste în vederea stopării abuzurilor din Televiziunea naţională”, se arată într-un comunicat al SRJ MediaSind.

Reprezentanții sinicatului susțin că preşedintele – director general Doina Gradea împreună cu şefii Departamentului Resurse Umane şi Departamentului Juridic au nesocotit Hotărârea TMB de reprezentativitate, prevederile Legii nr. 62/2011, ale Contractului Colectiv de Muncă din SRTV şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr 69/ 24.06.2019 privind recunoaşterea calităţii de partener social al Federaţiei FAIR-MediaSind în cadrul SRTV.

„Contrar Sentinţei TMB nr. 7 FED/ 2017 şi a Hotărârii CA nr. 69/2019, aceştia au hotărât de la sine putere că participarea reprezentanţilor Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind sau ai Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind la şedinţele Consiliului de Administraţie al SRTv sau la cele ale comitetului director SRTv/ comitetelor directoare din cadrul studiourilor teritoariale ale SRTv este nelegală – conform adresei nr. C/ 499 trimisă de SRTv organizaţiei noastre. Din acest motiv, accesul la şedinţa CA a preşedintelui FAIR-MediaSind, preşedintelui SRJ MediaSind şi a avocatului organizaţiei a fost blocat de jandarmii instituţiei timp de 90 minute, aceştia susţinând că au primit ordin de la cabinetul PDG să nu fie lăsaţi în incintă”, se menţionează în comunicat.

Ulterior, reprezentanţii MediaSind au putut participa la şedinţa CA iar preşedintele-director general a supus la vot revocarea Hotărârii nr. 69/ 2019 privind constatarea reprezentativităţii FAIR-MediaSind în SRTV, propunere respinsă de Consiliul de Administraţie.

„Menţionăm că, în cadrul discuţiilor, reprezentanţii FAIR-MediaSind au arătat că nu se opun ca la aceste şedinţe de CA să participe ca invitaţi, fără a avea calitatea de observator şi de partener social, şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din TVR, chiar dacă prevederile CCM din SRTV, la art. 167 alin 1, conferă acest drept doar reprezentanţilor organizaţiei reprezentative. Membrii CA au ţinut cont de această poziţie şi au aprobat şi participarea acestora, inclusiv a reprezentanţilor sindicatelor din teritoriu”, precizează sursa citată.

Ca urmare a comunicatului MediaSind, TVR a transmis:
„În prezent, în Televiziunea Română nu există un sindicat reprezentativ, Sindicatul pentru Unitatea Salariatilor TV – SPUSTv îndeplinind această calitate până la data de 24 iunie 2019. În aceste condiţii, devin aplicabile dispozițiile art. 221 din Codul Muncii, potrivit cărora: „(1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop”.

Prin urmare, în condiţiile în care la nivelul SRTv nu există sindicat reprezentativ pe unitate, partenerul de dialog social, conform legii, sunt reprezentanţii salariaţilor. Federația Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind este reprezentativă conform sentinţei TMB nr. 7 FED/2017, la nivel de sector cultură, mass-media, ceea ce nu le conferă reprezentativitate la nivelul Societăţii Române de Televiziune. Acceptarea reprezentanţilor Federației Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, în calitate de unic partener de dialog social ar crea o situaţie discriminatorie faţă de celelalte organizaţii sindicale legal constituite în SRTv, contravenind legii.

În ceea ce priveşte participarea reprezentanţilor sindicatelor la şedinţele Consiliului de Administraţie, conform dispozițiilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate, în calitate de observator, la discutarea unor probleme de interes profesional, economic şi social. În condiţiile sus menţionate, membrii Consiliului de Administraţie au decis astăzi, 12 iulie a.c, invitatea reprezentanţilor tuturor sindicatelor din SRTv să participe în calitate de observatori la şedinţele CA.

Afirmaţiile reprezentanţilor Federației Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind denotă rea intenţie şi rea credinţă, fiind menite să discrediteze SRTv. Departamentul Juridic al SRTv va analiza măsurile legale care se impun urmare a demersurilor întreprinse de aceştia”.