Cele mai mari salarii nete s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4.325 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (845 lei).

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

În luna mai 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de cel din aprilie 2012 când s-au acordat prime ocazionale (prime de Paşte), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) ori s-au realizat producţii şi încasări mai mari (în funcţie de contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net din luna mai 2012 a scăzut ca urmare a nerealizărilor de producţie, încasărilor mai mici (în funcţie de contracte), dificultăţilor financiare şi lipsei de comenzi cu care s-au confruntat unele unităţi economice.

Cele mai mari scăderi de salarii

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu au fost de 11,7% în industria metalurgică, între 8% şi 10% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, între 4% şi 6,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea băuturilor, transporturi pe apă.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte).

Creşterile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net au fost: cu 16% în activităţi de servicii anexe extracţiei, între 4,5% şi 6,5% în tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, prelucrarea lemnului (inclusiv fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, extracţia minereurilor metalifere, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, între 2% şi 4% în transporturi terestre şi transporturi prin conducte, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi aeriene, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor textile.

Cum au evoluat salariile la stat

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna aprilie, în administraţie publică (minus 0,5%), ca urmare a acordării în luna precedentă de sume pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă, sănătate şi asistenţă socială (minus 0,4%), ca urmare a plăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor cu câştiguri salariale mici, din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare în lunile precedente.

În învăţământ câştigul salarial mediu net a crescut faţă de luna aprilie cu 2,4% ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice.

Faţă de aceeaşi lună a anului precedent, în mai 2012 câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,9%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 103,1%.