Evenimentul Zilei > Economie > Românii se înghesuie să lucreze la stat. Numărul bugetarilor a crescut considerabil
Românii se înghesuie să lucreze la stat. Numărul bugetarilor a crescut considerabil

Românii se înghesuie să lucreze la stat. Numărul bugetarilor a crescut considerabil

Numărul angajărilor din sectorul bugetar crește de la o lună la alta, conform datelor oficiale. În prima jumătate a anului trecut, numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a crescut cu 4.869 posturi. Pe de altă parte, în cea de-a doua jumătate, în perioada iulie – decembrie, au fost angajați alte 8.976 de persoane în sistemul bugetar. În total, în cele 12 luni ale anului 2022 s-au angajat în sistemul public un număr de 13.845 de persoane.

Informațiile existente la nivelul Ministerului Finanțelor Publice arată că numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a crescut, în perioada iulie – decembrie 2022, cu 8.976. Dintre acestea, un număr de 5.194 posturi au fost ocupate la nivelul administraţiei publice centrale, iar alte 3.782 posturi la nivelul administraţiei publice locale. În perioada ianuarie – iunie 2022, în prima jumătate a anului, numărul de posturi ocupate în sectorul bugetar a crescut cu 4.869 posturi, din care 3.708 posturi la nivelul administraţiei centrale şi 1.161 posturi la nivelul administrațiilor locale.

„Din analiza datelor transmise de ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, în administraţia publică din România, la sfârşitul lunii decembrie 2022 se înregistra un număr total de 1.278.688 posturi ocupate, în creştere cu 13.845 posturi faţă de luna ianuarie 2022”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice.

În anul 2022, politica de stabilire a numărului de angajări în sectorul bugetar a fost reglementată de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021. Actul normativ stabilește că numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi autorităţile publice se stabileşte de ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor salariale, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2022, a fost suspendată ocuparea posturilor vacante din instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale. Au fost exceptate posturile unice și cele pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor înainte de 1 iulie 2022.

Cauzele creșterii numărul angajărilor la stat

Oficialii Ministerului de Finanţe arată că majorarea cu 8.976 a numărului de posturi bugetare a fost determinată de concursurile demarate anterior datei de 1 iulie 2022, precum şi de aprobarea organizării de concursuri prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, potrivit alin. (4) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă de Guvern nr. 80/2022.

„Totodată, influenţe suplimentare au fost generate şi de punerea în aplicare a unor reglementări specifice, dintre care exemplificăm: procedura de încadrare pe posturi, prin efectul legii, a promoţiilor de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; rechemarea în activitate/reîncadrarea, fără concurs, până la încetarea situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară; angajarea, fără concurs, de asistenţi sociali sau alt personal de specialitate, după caz, în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean şi în cadrul serviciilor sociale în care sunt beneficiari care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în funcţie de nevoile acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina”, se arată în materialul transmis de reprezentanţii ministerului.