De aceste plăți au beneficiat un număr de 63.153 de participanți și moștenitori, potrivit statisticilor realizate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. Sumele sunt aproximativ egal împărţite între fondurile de pensii obligatorii şi cele facultative (226 milioane lei la Pilonul II, 228 milioane lei la Pilonul III).

 Cum intri în posesia pensiei
Reprezentanții unei societăți de administrare a fondurilor de pensii au precizat pentru EVZ că participanții la fond au posibilitatea să revendice suma cumulată în contul individual deschis la Fondul de pensii administrat privat „la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă în sistemul public, dacă se deține o Decizie privind acordarea pensiei pentru limita de vârstă. De asemena, dacă participanții beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru pierderea totală a capacității de muncă, sau dacă dețin Decizie administrativă valabilă privind acordarea/ recalcularea/ revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, respectiv a unei categorii similare de pensie și Decizie medicală privind capacitatea de muncă. Totodată, în caz de deces, activul cumulat în contul individual poate fi revendicat de către moștenitorii legali”.

Potrivit legislaţiei în vigoare, ca dispoziţie tranzitorie până la adoptarea unei legi de plată a pensiilor private sub formă de rente, participanţii şi/sau moştenitorii acestora pot primi plăţile din partea fondurilor de pensii fie ca sumă unică, fie sub formă de rate egale pe o durată de cel mult cinci ani.