Sumele se reţin de către ocoalele silvice de la operatorii economici care desfăşoară activitatea de exploatare şi valorificare a masei lemnoase, Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz