Evenimentul Zilei > Social > Calendar ortodox, 19 martie. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria
Calendar ortodox, 19 martie. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria

Calendar ortodox, 19 martie. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi pe Sfinții Mucenici Hrisant și , care au trăit în secolul al III-lea și au pătimit în vremea împăratului Numerian (283-284).

Hrisant a fost fiul unui nobil care se numea Polemius. Tatăl său l-a dus la Roma pentru a studia învăţăturile păgâne.

Aici, însă, tânărul l-a cunoscut pe un preot creștin, cu numele de Cristofor, care i-a dezvăluit tainele credinței în Iisus Hristos și l-a și botezat.

Polemius a încercat în multe feluri să îşi convingă fiul să renunţe la credinţa creştină. Printre altele, el s-a gândit să îl căsătorească cu o tânără fecioară pe nume Daria, una dintre cele mai frumoase și înţelepte slujitoare ale zeiţei Atena.

Toate încercările au fost în zadar, căci Daria a trecut şi ea la creştinism, iar cei doi soți au dus împreună ca un frate cu o soră.

După un an, Polemius a murit, lăsând toată averea fiului său.

Cu acești bani, Hrisant şi Daria au zidit la Roma două case mari, două mănăstiri, una pentru bărbaţi, a lui Hrisant, şi a alta pentru femei, a Dariei.

Vestea despre cele două focare de creștinism a ajuns destul de repele la urechile autorităților, iar Hrisant şi Daria au fost prinşi de prefectul Celerin.

Hrisant a fost dus în faţa judecătorului Claudiu şi supus la nenumărate chinuri cumplite, din care, cu voia minunată a lui Dumnezeu, a scăpat nevătămat.

Văzând un asemenea miracol, Claudiu a căzut în genunchi înaintea lui Hrisant şi s-a creştinat și el.

În urma acestei întâmplări, împăratul Numerian a poruncit ca Hrisant şi Daria să fie scoşi în afara Romei şi închişi de vii într-o peşteră.

Mulţi alţi creştini au fost prinşi atunci şi îngropaţi odată cu ei.

Moaştele lor au fost găsite în timpul împăratului Constantin cel Mare și puse la loc de cinste.

Rugăciunea  care trebuie spusă astăzi

Troparul Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul Mării Roşîi, cu picioare neudate trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu cunună strălucitoare împodobindu-te mai mult decât cu aurul, mucenice şi cu fru­museţile muceniciei strălucind tu, stai înaintea Stăpânului, rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănit ai fost de dorul cel preadulce al Ziditorului, mu­cenice şi desfătările vieţîi trecându-le cu vederea, toată în­clinarea inimii tale ai dat-o cu multă osârdie Celui Dorit, Sfinte mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu credinţa împlătoşându-te, ai doborât pe vicleanul cel meşteşugăreţ, care a năvălit asupra ta cu amăgirile dezmierdării femeieşti şi te-ai făcut vas cinstit al curăţiei, Mucenice Hrisant.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel neapropiat cu firea cea dumnezeiască, apropiat S-a arătat mie, trup luând din tine, Fecioară. După care Sfânta Muceniţă Daria dorind, cu răbdare a pătimit şi s-a adus Lui ca o mireasă.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti pururea scăparea şi întărirea mea, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aur încercat în focul chi­nurilor te-ai arătat Sfinte Hri­sant, purtând pecetea patimilor celor împărăteşti.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsind bârfirea ritorilor, ai fost vânat, Mucenice Hrisant, cu laţurile ucenicilor Celui Ce prealuminat te-a înţelepţit pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorirea trupului părăsind, te-ai supus Celui Dorit de tine, Care te-a adus mireasă lui Hristos, prin cinstita credinţă, Preaînţeleaptă Muceniţă Daria.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei)

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: