Operațiunea a primit și un nume de cod sugestiv, ”Alianța”, și a fost declanșată pe 7 decembrie 1968. Pe 25 aprilie 1974, ordinul de cercetare a celor care se căsătoreau cu străini pentru a se vedea care dintre ei putea fi folosit în activități de spionaj, a fost revocat. O rezoluție scurtă, ”Încetează valabilitatea acestei circulare”, anunță sfârșitul ”Alianței”.

De fapt, ”Alianța” era doar una dintre modalitățile de abordare a celor care își manifestau dorința de a pleca din țară, persoane care oricum se aflau în atenția Securității, ca și cele care aveau contacte cu străini. Pe de altă parte, străinii care se stabileau, prin căsătorie sau altfel, în România făceau și ei obiectul unei verificări. Așa că ”Alianța” se poate traduce prin: la cei care pleacă prin căsătorie cu un străin explorați oportunitatea de a îi transforma în proprii agenți!

Iată nota de inițiere a operațiunii:

Notă privind sarcinile ce revin unităților de securitate pe linia problemei „Alianța“

  1. Folosind mijloacele operativ-informative de care dispuneți, veți identifica, verifica și studia, în vederea recrutării, pe toți cetățenii români din raza dvs. de activitate, care au contractat sau vor contracta căsătorii cu cetățeni străini și care, în urma căsătoriilor efectuate, urmează să se stabilească în țări capitaliste.

În funcție de rezultatul verificărilor și de particularitățile cazului studiat, recrutarea elementelor din această categorie se va face în scopul:

– obținerii de informații tehnico-științifice, economice, politice sau militare din obiectivele în care vor pătrunde singuri sau cu ajutorul cetățenilor străini cu care se căsătoresc;

– sprijinirea organelor noastre pentru studierea și recrutarea cetățenilor străini cu care se căsătoresc;

– dezinformarea organelor de informații și contrainformații dușmane;

– folosirea lor în vederea formării unor grupări loiale țării sau pentru dezmembrarea unor grupări și organizații de emigranți români aflați în străinătate.

  1. În procesul de verificare și studiere a cetățenilor români, veți lua măsuri similare și în privința cetățenilor străini cu care se căsătoresc.

Dacă, în urma măsurilor informativ-operative pe care le veți întreprinde, va rezulta că cetățeanul străin respectiv corespunde folosirii lui în scop informativ de către organele noastre, veți lua măsuri de recrutare a sa.

  1. Cazurile pe linia „Alianța“ din raza dvs. de activitate vor fi lucrate, fie exclusiv de unitatea de care răspundeți, fie în cooperare cu alte unități centrale și teritoriale, în funcție de importanța și particularitățile cazului.
  2. Cetățenii străini care, în urma căsătoriei cu cetățeni români, își stabilesc domiciliul în R.S. România, pe raza dvs. de activitate, indiferent de țara din care provin, vor fi luați în baza de lucru și urmăriți activ, pentru a stabili dacă desfășoară activitate informativă împotriva țării noastre.

În cazul când din datele obținute rezultă că cetățeanul străin nu desfășoară activitate împotriva țării noastre și în țara de origine are rude, relații sau alte posibilități care pot fi utilizate în activitatea informativă, se poate trece la recrutarea acestora și trimiterea cu sarcini informative, temporar sau definitiv, în țara de origine.

  1. În legătură cu coordonarea activității în problema „Alianța“, vă precizăm că această măsură a fost luată cu scopul impulsionării muncii în problema menționată, verificării multiplelor posibilități pe care acțiunea „Alianța“ le poate oferi pe linia muncii de informații externe și eliminarea eventualelor paralelisme în lucrarea cazurilor.

Pentru ca scopurile propuse să fie realizate în întregime, veți lua măsuri pentru a informa Unitatea Militară nr. 0760 București, cu următoarele probleme:

– Cazurile de cetățeni români și străini din raza dvs. de activitate care au fost sau sunt lucrate de dvs., respectiv elementele recrutate sau aflate în studiu în vederea recrutării. Pentru elementele în studiu, se va preciza în ce scop v-ați propus recrutarea, iar pentru celelalte, data la care s-a efectuat recrutarea și cu ce sarcini au fost trimise sau vor pleca în exterior;

– În toate situațiile, se va preciza dacă cazul este lucrat în cooperare cu altă unitate din cadrul Consiliului Securității Statului și, în caz afirmativ, cu care anume;

– Pe măsura obținerii lor, aceleași date le veți comunica Unității Militare nr. 0760 București și în legătură cu unele cazuri pe care le veți identifica în viitor în raza dvs. de activitate.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 86, vol. 8, f. 30–33.