Înscrierea candidaților la examen se va face începând de astăzi până în data de 25 aprilie inclusiv.

Potrivit site-ului DSP, în această sesiune se pot înscrie candidații care finalizează până la data de 30 aprilie pregătirea teoretică și practică efectuată în vederea obținerii atestatelor de studii complementare.

Examenele se vor desfășura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătății, în care s-a efectuat pregătirea.

Media finală minimă de promovare a examenului pentru obținerea atestatelor de studii complementare este 7,00. În cazul în care la una dintre probele de examen nu se obține nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat.