Ministrul Energiei a anunțat prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru cogenerare de înaltă eficienţă (CHP). Buget de peste 388 de milioane de euro

Ministrul Energiei a anunțat prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru cogenerare de înaltă eficienţă (CHP). Buget de peste 388 de milioane de euro Sursa: Facebook/ Virgil Popescu

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a transmis că va fi prelungită perioada în care pot fi depuse proiectele pentru cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în sectorul încălzirii centralizate. Noul termen limită va fi 15 septembrie 2022, ora 17:00.

Termenul limită inițial era 15 august 2022, ora 17.00, însă ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunță o derogare de o lună.

Virgil Popescu a anunțat prelungirea perioadei depunerii proiectelor CHP

„PNRR! Important: Perioada de depunere a proiectelor pentru a obţine finanţare pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în sectorul încălzirii centralizate a fost prelungită până la data de 15 septembrie 2022 ora 17.00”, a anunțat ministrul Virgil Popescu, miercuri.

Bugetul alocat acestei scheme este de 388.050.000 euro, calculat în baza echivalentului în lei la cursul de 4,9195 lei/euro, fiind format din 298.500.000 euro din fonduri europene prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă în cadrul PNRR – Componenta C.6 Energie, dar şi din fonduri naţionale în valoare de 89.550.000 euro, în baza procentului de supracontractare de 30%.

Ne puteți urmări și pe Google News

Ce sunt investițiile în cogenerare de înaltă eficienţă

„Proiectele finanţabile în cadrul apelului trebuie să asigure construcţia sau modernizarea unor unităţi de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, cogenerare.

Investiţiile trebuie să înlocuiască cel puţin aceeaşi capacitate a unor centrale electrice şi/ sau a unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de GES”, a explicat ministrul Energiei.

Beneficiarii eligibili sunt:

  • Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii sau mari) create în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform dispoziţiilor Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, ce au ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006.
  • Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.