Ministerul Educației a schimbat normele referitoare la motivarea absențelor. Ce prevede noul Regulament

Ministerul Educației a schimbat normele referitoare la motivarea absențelor. Ce prevede noul Regulament Sursa: Ebihoreanul.ro

Ministerul Educației a modificat procedura prin care se vor putea motiva absențele elevilor, astfel că biletele scrise de părinți nu vor mai fi acceptate decât în câteva situații specifice.

Conform noilor prevederi adoptate de Ministerul Educației, părinții vor mai putea justifica doar cel mult opt absentări ale elevului pe parcursul unui modul, respectiv 40 de absențe pe parcursul unui an școlar.

Modificări în ce privește motivarea absențelor elevilor

Această modificare a fost stipulată în Regulamentul de funcționare și organizare a unităților de învățământ, intrat în vigoare pe 5 septembrie. Regula se va aplica în cazul elevilor din clasele primare, gimnaziale, dar și pentru cei din licee, pentru scutirile redactate de părinți, diferite de cele medicale, eliberate de un medic specialist.

Regulamentul prevede că absențele pot fi motivate „în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ”, se arată în Regulamentul de funcționare și organizare a unităților de învățământ.

Ne puteți urmări și pe Google News

Structura anului școlar 2022—2023

  • Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
  • Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
  • Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz; vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6—26 februarie 2023;
  • Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;
  • Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Excepții pentru anumite clase de elevi

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023.

La clasa a VIII-a anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023, iar pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023.