Judecătoria Sectorului 1 a făcut publică motovarea sentinţei din 12 decembrie 2013, când magistraţii l-au condamnat pe Mircea Badea la plata a 5000 de euro, în solidar cu Antena 3, cu titlu de daune morale pentru încălcarea dreptului la demnitate a sefului ANI. Intr-o serie de emisiuni 2012, Badea l-a calificat, între altele, pe Horia Georgescu, "slugă băsistă jegoasă" şi "Oooo, anist"

 • Mircea Badea, bun de plată. VEZI CUI trebuie să îi plătească 5.000 DE EURO

Ce a reţinut instanţa

 • "Cu privire la vinovăţie, instanţa reţine că pârâtul Mircea Badea este realizatorul emisiunii "În gura presei", este autorul declaraţiilor reţinute ca ofensatoare la adresa reclamantului, făcute în cadrul emisiunilor "Sinteza zilei" şi "În gura presei".
 • Potrivit art.30 alin. 8 din Constituţie, răspunderea civilă pentru infomaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinaţ publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii.
 • Delictele de presă se stabilesc prin lege.
 • Faţă de prevederile legale menţionate şi funcţia deţinută de pârât, instanţa reţine că acesta răspunde pentrua fimaţiile şi comentariile făcute la adresa reclamantului şi reţinute mai sus de instanţă ca fiind ilegale."

Despre Antena 3, obligată să plătească în solidar

 • "Emisiunile în cadrul cărora au fost făcute afirmaţiile denigratoare reţinute mai sus au fost difuzate de postul Antena 3.
 • Astfel, în urma difuzării acestor emisiuni, societatea pârâtă a realizat profituri şi în acelaşi timp, îşi asumă o răspundere cu privire la aspectele redate în conţinutul acestora.
 • Existenţa raportului de prepuşenie rezultă din raportul existent între SC Antena 3 SA, în caluitate de deţinător al postului de televiziune şi pârâtul persoană fizică, în caliatte de realizator de emisiune la acest post de televiziune, raportuld e prepuşenie nua  fost negat de niciunul dintre pârâţi.
 • Totodată, faţă de îndatoririle specifice pe care le are un ziarist, rezultă că prepusul a săvârşit fapta „în funcţiile ce i s-au încredinţat”, funcţie ce impune realizarea emisiunilor pentru care este remunerat.
 • Având în vedere cele prezentate, instaţa apreciează că sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a cominetntului pentru fapta prepusului, pentru săvârşirea unei fapte ilicite care a adus un prejudiciu grav demnităţii reclamantului.
 • În aceste împrejurări, instanţa urmează a dispune obligarea pârâtei SC Antena 3 SA, în solidar cu pârâtul persoana fizică la repararea prejudiciului produs reclamantului. "

Alte fragmente relevante din motivarea Judecătoriei Sectorului 1 în cazul Horia Georgescu vs Mircea Badea:

 • În emisiunea "Sinteza zilei" din data de 24.10.2012, pârâtul a spus cu privire la reclamant ca este o "slugă băsista jegoasă", iar când i s-a solicitat să reformuleze cele spuse, pârâtul a spus "sluga aia băsistă spălată (…) la bas". Instanţa retine ca modalitatea de exprimare a paratului este pur şi simplu insultătoare, nu este justificată nici de dezbaterea unui subiect de interes public şi nici nu se încadrează în limitele dozei de exagerare şi provocare permise de art 10 CEDO şi jurisprudenţa Curtii. Aceste afirmatii au fost făcute in cadrul emisiunii "Sinteza zilei", care nu este un pamflet. De altfel, astfel de exprimare nu poate fi acceptată nici în cadrul unei emisiuni pamfletare".
 • "Astfel de afirmatii precum cele reţinute mai sus ("slugă basistă jegoasă", "sluga aia băsistă spalata (…) la băs", "ooo, anistule", "ochelarică", "deci din cauza mea arată aşa? Prietene daca te sifonez eu, te îmbunătăţesc", "ştiţi cu cine mi se pare că seamană ăsta? (…) alea de le creşte grâu în cap", "o gulie stiti cum arata", "da’ ce copilarie o fi avut ăsta, săracu", "pe ochelarică, să zică băi ochelarică…trăiască mă ochelarii tăi, ăia meseriaşi şi faţa ta aia amuzantă", "giumbix ăsta, pe ochelarică", "ochelarică de la ANI", "ochelarică, îl ştiţi pe ochelarică") nu pot fi acceptate nici în contextul unei dezbateri vizând subiectele de interes public abordate de pârât şi referitoare la reclamant, întrucât nu au nicio legătura cu acestea. În jurisprudenţa CEDO s-a reţinut că este permisă sancţionarea judecaţilor de valoare atunci când ele sunt pur injurioase ori atunci cand nu au o bază factuală suficientă".
 • "Faţă de cele prezentate anterior, instanţa reţine că, prin activitatea sa mediatică, pârâtul Mircea Badea a depăşit sfera caracterului informativ care prezintă interes pentru opinia publică, aducând grave atingeri demnităţii unei persoane, ştirbind drepturile constituţionale ale reclamantului astfel cum acestea sunt garantate de art 30 alin 6 din Constituţia României, precum şi de art 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. In aceste împrejurări, instanţa constată că există o faptă ilicită ca urmare a expresiilor adresate de pârâtul Mircea Badea şi menţionate mai sus"

Cum s-a apărat comicul TV
Mircea Badea a explicat în fața judecătorilor că el își exercită profesia „animat de un crez puternic în profesia de jurnalist”, în ciuda faptului că, nu de puține ori, jignește anumiți jurnaliști, pocindu-le numele.
Din aceeași motivare aflăm că Badea s-a folosit de titulatura de ”pamflet”, de aici rezultând că emisiunea sa ar fi una satirică și ironică. Mircea Badea se compară cu un umorist care face auzite vocile poporului. ”S-a mai invocat faptul că în Franța s-a conturat chiar un drept al umorului, plecând de la premiza că umoristul face auzite vocile poporului (…) S-a mai făcut referire la faptul că, un tribunal din Paris a statuat că umoristul trebuie să fie tratat într-un mod specific din punct d evedere juridic, că dorința de a face publicul să râdă are, prin ea însăși, un scop legitim”.
 
”Sluga băsistă” fără probe, costă
 
În emisiune asinteza Zileidin 24 octombrie 2012, ”pârâtul a spus cu privire la reclamant că este o ”slugă băsistă jegoasă”. Instanța reține că modalitatea de exprimare a pârâtului este pur insultătoare, nu est ejustificată nici de dezbaterea unui subiect de interes public și nici nu se încadrează în limitele dozei de exagerare și provocare permise de jurisprudența CEDO. Aceste afirmații au fpst făcute în cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”, care nu este un pamflet. De altfel, astfel de exprimare nu poate fi acceptată nici în cadrul unei emisiuni pamfletare”, se mai arată în motivarea instanței.  Jignirile aduse lui Horia Georgescu ”nu au contribuit la dezbaterea subiectelor de interes public care îl vizau pe reclamant și au avut doar scopul de a jigni”, se mai arată în document.
 
Judecător: „Nu şi-a însuşit calitatea de umorist”

Judecătoarea mai arată că în Badea s-a apărat făcând referire la statutul juridic al umoristului. ”Pârâtul Badea Mircea este însă realizator de emsiune TV și nu și-a însușit până acum calitatea de umorist. De altfel, umoristul este definit ca fiind un scriitor ale căror opere au mult umor (…) deci nici în acestă ipoteză nu se justifică afirmațiile pârâtului cu privire la aspectul fizic al reclamantului”, se mai arată în motivare. În acest context, ”instanța rețien că, prin activitatea sa mediatică, pârâtul Mircea Badea a depășit sfera caracterului informativ care prezintă ineters pentru opinia publică, aducând grave atingeri demnității unei persoane”.  
Despre citirea sentinţei în emisiunile „Sinteza Zilei” şi „În gura presei”

 • "În ceea ce priveşte solicitarea reclamantului ca dispozitivul hotărârii să fie redat şi în emisiunea „Sinteza zilei”, instanţa apreciază că această soliciiare este neîntemeiată, întrucât emisiunea „În gura presei” este emisiunea realizată de reclamant, emisiune cu mare audienţă, astfel că reparararea prejudiciului produs nu impune redarea dispozitivului prezentei hotărâri şi în cadrul altei emisiuni."
 • "De asemenea, reclamantul  a solicitat obligarea pârâţilor la prezentarea de scuze publice, insă instanţa apreciază că acordarea despăgubirilor băneşti şi redarea dispozitivului hotărârii în emisiunea „În gura presei” sunt remedii suficiente pentrua coperirea prejudiciului suferit de reclamant."

Te-ar putea interesa și: