Evenimentul Zilei > Economie > LEGEA FALIMENTULUI personal a fost publicată! IATĂ detaliile aici
LEGEA FALIMENTULUI personal a fost publicată! IATĂ detaliile aici

LEGEA FALIMENTULUI personal a fost publicată! IATĂ detaliile aici

Lege privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, 151/2015, a fost publicată în Monitorul oficial 0464 din 26 iunie. Actul normativ reprezintă o noutate deosebită din punctul de vedere al reglementărilor existente, respectiv această lege introduce procedura insolvenței persoanei fizice, scriu specialiștii de la Benta Consult.

Prin persoană fizică se înțelege orice persoană fizică cu excepția celor ce administrează o întreprindere, adică orice persoană fizică neutră din punctul de vedere al afacerilor pe care le întreprinde, chiar dacă aceasta în mod colateral poate efectua activități independente sau profesii libere.

Această lege nu are ca obiect insolvența persoanei fizice autorizate sau a celei ce desfășoară o activitate independentă ci persoana fizică obișnuită iar dacă aceasta realizează venituri din activități independente, de acestea se va ține cont la stabilirea surselor de rambursare a datoriilor, atrag atenția consultanții citați. 

–    Analizând actul normativ în ansamblul său în scopul în care legea trebuie să producă efecte, acesta instituie proceduri juridice având ca scop redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică de bună credință, acoperirea într-o cât mai mare măsură a pasivului acestuia și „descărcarea de datoriile” avute de persoana fizică.

–    În esență, o persoană fizică debitoare este considerată în stare de insolvență când patrimoniul acesteia se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor scadente.

–    Insolvența debitorului persoană fizică se prezumă a fi existentă prin efectul legii dacă după trecerea unui termen de 90 zile de la data scadenței unei obligații acesta nu și-a achitat datoriile către unul sau mai mulți creditori.

Ce proceduri instituie legea privind insolvența persoanei fizice?

–    Procedurile de insolvență reglementate de această lege sunt:
    procedura de insolvență pe baza unui plan de rambursare a datoriilor;
    procedura de insolvență bazată pe lichidarea de active;
    procedura de insolvență simplificată.

–    Aceste proceduri se aplică în cascadă în funcție de fiabilitatea și în funcție de rezultatele obținute prin procedura anterioară.

–    Fiecare dintre aceste proceduri sunt dezvoltate și reglementate de legiuitor prin etapele care trebuie urmărite de către debitorul persoană fizică interesată.

–    În termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei legi se vor înființa entitățile cu atribuții în punerea în aplicare a legii cum ar fi comisia de insolvență la nivel teritorial.

–    Intrarea efectivă în vigoare a legii este prevăzută de legiuitor cu termen de 6 luni de la publicare (26 decembrie 2015), fapt pentru care apreciem aplicarea efectivă a acesteia începând cu anul 2016.