Respectarea distanței sociale (minimum 1,5 m), cu referire inclusiv la personalul instanțelor/parchetelor, respectiv evitarea unor contacte directe care nu respectă distanțarea socială pentru o perioadă mai mare de 15 minute:

-desfășurarea activității în intervale orare diferite, utilizând chiar și ziua de sâmbătă, după caz;

-limitarea accesului publicului în sala de judecată, chiar dacă ședințele rămân publice, astfel încât să poată fi respectate regulile de distanțare socială;

-limitarea numărului de cauze pe ședința de judecată, prin planificarea ședințelor de judecată la intervale mai scurte de timp în raport cu uzanțelede până la ivireasituației de urgență;

-citarea părților/participanților la procedurile judiciare la intervale de timp prestabilite și informarea prin orice mijloace a cetățenilor în legătură cu necesitatea observării intervalului orar consemnat în cuprinsul citației;

-prioritizarea soluționării cauzelor care se judecă fără citarea părților (și, eventual, a celor prevăzute de Hot. CSM nr. 417 și 707/2020), inclusiv intercalarea acestor cauze între cele “comune” aflate pe lista de ședință, pentru descongestionarea spațiilor din timp în timp, respectiv în mod regulat;

-prioritizarea cauzelor judiciare/reducerea numărului cauzelor de pe rolul instanțelor, cu respectarea/observarea principiilor care guvernează procesul penal și procesul civil,respectiv a principiului celerității tragerii la răspundere penală, principiului soluționării cauzelor într-un termen rezonabil, principiului soluționării “de urgență și cu precădere” a cauzelor al căror obiect sau a căror natură a fost evaluată,ca atare, de către legiuitor, respectiv de către judecătorul cauzei (ex. cauzele din materia dreptului familiei), exigențe impuse, deopotrivă, de normeleconstituționale și convenționale (art. 6 CEDO);

-utilizarea sistemului de videoconferință, dacă acesta este tehnic posibil și în măsura în care natura, obiectul cauzei judiciare sunt compatibile cu acest sistem, care presupune sacrificareaprincipiului nemijlocirii, extrem de important în faza administrării probelor;

-impunerea portului de măști/mănuși/echipamente de unică folosință și folosirea de biocide și produse dezinfectante pentru personalul din cadrul instanțelor și parchetelor;

-încurajarea celor care pot lucra de acasă să rămână acasă, în măsura în care pot efectua o parte din activitate în acest mod;

-instituirea obligativității de a purta echipament de protecție și/sau montarea de panouri despărțitoare din plexiglasîn ipoteza în care distanța socială nu poate fi asigurată (măsura se poate institui în birourile în care funcționează mai multe persoane și nu există posibilitatea relocării acestora în alte spații, precum și în boxele amenajate pentru persoanele aflate în stare de reținere sau arestare preventivă);de asemenea, panourile de plastic potfi imaginate și pentru momentul nepublical deliberării în situația completelor colegiale;

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE