Raportul asupra stabilităţii financiare al Băncii Naţionale a României analizează efectele pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor bancar și economic. Astfel, măsurile severe privind reducerea circulaţiei, diminuarea sau chiar închiderea activităţii în unele domenii sunt de natură să influenţeze negativ mai multe sectoare economice, cu consecinţe inclusiv asupra celor care nu au fost afectate în primă instanţă.

În baza datelor preliminare privind activitatea sectorială, BNR a identificat 17 sub-sectoare economice care pot fi puternic afectate şi alte 17 domenii care pot fi afectate de o manieră moderată.

Sectoarele asupra cărora pandemia COVID-19 are un impact ridicat au o importanţă semnificativă în economie, reprezentând 14% din numărul total al companiilor nefinanciare care contribuie cu 17% la valoarea adăugată brută şi angajează 21% din forţa de muncă.

„În plus, aproape o pătrime din portofoliul corporativ al băncilor este reprezentat de credite contractate de către aceste firme. În acest context, este de aşteptat ca sectorul bancar să se confrunte cu unele dificultăţi, declanşarea pandemiei putând să accentueze anumite vulnerabilităţi structural”, se arată în raport.

Potrivit BNR, aceste sectoare sunt reprezentate de turism, industria hotelieră şi a restaurantelor. Din perspectiva importanţei pentru sectorul bancar, nu se identifică probleme semnificative, având în vedere că expunerea faţă de companiile din turism este de 0,2%, la care se adaugă circa 3% credite acordate firmelor din industria hotelurilor şi a restaurantelor.

În ceea ce priveşte însă importanţa pentru creşterea economică, sectorul hotelurilor şi al restaurantelor, alături de comerţ şi transporturi au avut o contribuţie importantă la creşterea PIB în anul 2019. Raportul menţionează că agenţiile turistice şi tur-operatorii reprezintă 0,5% din totalul companiilor nefinanciare (3.500 firme), angajează 10.000 de salariaţi (0,25% din total) şi generează 0,6% din VAB.

Industria hotelurilor şi a restaurantelor este mai bine reprezentată din punct de vedere al contribuţiei la evoluţia sectorului real: numărul firmelor se ridică la 5% din total (34.500), aportul la valoarea adăugată brută este de 2%, iar la numărul angajaţilor de 4% (respectiv 171.600).

Când va fi gata planul de relansare a econimiei. Orban spune că e bătut în cuie

Orban, veste proastă despre alocații: „Nu ne permitem dublarea lor”