Viceprim-miniștrii, miniștrii, miniștrii delegați și persoanele care ocupă funcții asimilate celei de ministru, care nu dețin imobile cu destinația de locuințe în București, beneficiază, pe durata mandatului, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 de lei (aproape 4.500 de lei/lună), de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor RAAPPS, potrivit actelor normative care se află pe masa Guvernului.

La rândul lor, secretarii de stat și persoanele care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat, care nu dețin imobile cu destinația de locuințe în București, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, în limita unui plafon maxim de 14.000 de lei (peste 4.600 de lei/lună), de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor RAAPPS.

Dacă vor să închirieze o locuință de pe piața imobiliară și să nu stea cazați la RAAPPS, miniștrii și secretarii de stat vor primi mai puțin bani: maximum 40.000 de lei pe an, adică aproximativ 3.300 de lei/lună.