FIscul a intrat în rândul lumii: CE impozite poți plăti cu cardul și cu ce condiție

FIscul a intrat în rândul lumii: CE impozite poți plăti cu cardul și cu ce condiție

OMFP nr. 943 din 24 Iunie 2016, publicat ieri în Monitorul Oficial, se adresează persoanelor fizice ce au calitate de contribuabil, ce sunt identificate fiscal prin intermediul codului numeric personal, scriu analiștii Bența Consult.

Acestea au posibilitatea să achite cu cardul bancar un număr de peste 50 de taxe ce sunt datorate, după caz, în funcție de situația fiscală a respectivei persoane fizice. Plățile prin card se pot executa în incinta unităților de trezorerie dotate cu POS – uri.

- Dintre cele mai frecvente impozite ce pot fi făcute cu cardul, amintim: - impozitul pe venitul din activități independente; - contribuția la asigurările sociale de sănătate; - contribuția la asigurările sociale – pensii; - impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor; - impozitul pe venitul din activități agricole; - taxa pe valoarea adăugată; - taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare; - venituri din amenzi aplicate de Direcția Antifraudă și alte instituții de specialitate; - amenzi judiciare; - penalități de nedeclarare.

Data la care este debitat contul plătitorului este considerată data efectuării plății respectivului impozit, conform art. 163 alin. (11) din Codul de procedură fiscală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Sperăm ca sistemul POS să fie extins și la alte unități ANAF ce încasează sume cu numerar și nu doar la unitățile de trezorerie.

De asemenea, așteptăm ca un astfel de sistem de decontare să fie funcțional fără erori și cât mai rapid.