Din cercet?rile efectuate a rezultat c?, în ziua de Cr?ciun, profitând de u?a neasigurat? a unui apartament, dar ?i de faptul c? locatara avea probleme auditive, tân?rul ar fi p?truns în locuin?? de unde a sustras mai multe bunuri, printre care un monitor LCD ?i o biciclet?. 

În mai pu?in de 24 de ore, judiciari?tii bucure?teni au reu?it identificarea ?i re?inerea celui suspectat de comiterea furtului, în persoana unui tân?r de 19 ani, cunoscut drept consumator de droguri. 

Spre bucuria femeii, poli?i?tii au reu?it recuperarea bunurilor furate, acestea fiind restituite p?r?ii v?t?mate. 

Cercet?rile sunt continuate de Poli?ia Capitalei, sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de furt calificat, cu tân?rul în stare de re?inere, urmând a fi  prezentat Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului 5 cu propunerea de arestare preventiv?.