Drepturile avocaților, raportate și analizate în Parlamentul European

Drepturile avocaților, raportate și analizate în Parlamentul European

Problemele cu care se confruntă barourile de avocați din întreaga țară și scoase pe tapet după condamnarea avocatului Robert Roșu în Dosarul Ferma Băneasa au motivat Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) să reacționeze.

Drepturile avocaților, raportate și analizate în Parlamentul European.

Protestele avocaților din București și marile orașe, reclamând ca abuzivă condamnarea avocatului Roșu, acuzat de complicitate cu clientul său, nu constituie un afront adus Justiției ci dezvăluie doar practica unor judecători din așa-zisul „complet negru”.

Problemele reclamate sunt mult mai multe și ele s-au aflat și se află în atenția Parlamentului European, care a și adoptat două Rezoluții - Rezoluția 2348 (2020) și Recomandarea 2188 (2020) privind „Principiile și garanțiile avocaților”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Reproducem în totalitate textul UNBR, cu mențiunea că intertitlurile aparțin redacției.

Încălcarea drepturilor avocaților în atenția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

UNBR inițiază o campanie de conștientizare a publicului și a factorilor de decizie la nivel național și european în privința acumulării unor probleme care au devenit sistemice în justiție și afectează exercițiul liber al profesiei de avocat, care încalcă egalitatea de arme, secretul profesional al avocatului și, prin toate acestea, dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil al cetățeanului.

Aceste probleme sistemice au fost evidențiate mai pregnant în ultima vreme, în anumite dosare larg mediatizate, care au adus dovezi că secretul profesional al avocatului a fost încălcat prin audierea a zeci de avocați în dosare îndreptate împotriva propriilor clienți și prin percheziții abuzive la sediile avocaților.

Drepturile avocaților, raportate și analizate în Parlamentul European

În plus, audierea unor judecători împotriva propriilor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în condițiile în care aceștia nu erau inculpați, a produs reacții în lumea juridică întrucât astfel de practici nu au nicio justificare legală și sunt de natură să afecteze încrederea în justiție, în ansamblu.

Astfel de anomalii ale procesului judiciar nu sunt invenții românești. Ele și-au făcut apariția în mai multe țări europene și au fost sesizate Adunării Parlamentare a Consiliului Europei prin Raportul Bashkin privind „Principiile și garanțiile avocaților”, întocmit la solicitarea Consiliului de Miniștri și prezentat la data de 29 septembrie 2020.

7 mari probleme cu care se confruntă avocații din state ale UE

Raportul identifică șapte categorii de probleme cu care se confruntă avocații din diferite state membre ale Consiliului Europei: 

„Prima se referă la intervențiile autorităților de anchetă, care caută probe pentru dosare și confiscă documente acoperite de secretul profesional. Aceasta este o problemă sistemică întâlnită în multe țări. 

A doua se referă la interceptarea telecomunicațiilor confidențiale și la interceptarea conversațiilor confidențiale dintre avocați și deținuți. 

A treia este amenințarea și violența împotriva avocaților, care devine sistemică în unele țări în care avocații înșiși au acum nevoie de protecție pentru a apăra drepturile clienților lor. 

În al patrulea rând, avocații sunt chemați să se prezinte ca martori în procedurile împotriva clienților lor și li se cere să explice de ce și cum își reprezintă clienții. 

A cincea problemă se referă la identificarea avocaților cu infracțiuni pretinse împotriva clienților lor. 

A șasea se referă la faptul că informațiile relevante pentru cazurile clienților lor nu sunt dezvăluite avocaților, ceea ce subminează egalitatea armelor și compromite echitatea proceselor. 

În cele din urmă, a șaptea problemă, autoritățile arată interferențe în activitățile barourilor. Toate aceste probleme apar frecvent, iar statisticile arată că sunt sistemice în multe țări”.

Constatările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Potrivit raportului, Adunarea rămâne îngrijorată de numeroasele cazuri de încălcare a drepturilor avocaților, inclusiv atacuri împotriva securității și independenței acestora, comise în ultimii ani. Cităm din Raport: ● Avocații au fost, de asemenea, identificați cu clienții lor și, prin extensie, cu afilierile politice ale clienților lor sau infracțiunile de care aceștia sunt acuzați. ● Una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor avocaților este convocarea avocaților la audieri de către organele de anchetă în calitate de martori în cazurile în care avocații acordă asistență juridică clienților lor.. ● Avocații sunt chemați să se prezinte ca martori în procedurile împotriva clienților lor și li se cere să explice de ce și cum își reprezintă clienții. ● Avocații se confruntă cu hărțuiri administrative și judiciare, inclusiv ingerințe abuzive asupra drepturilor și privilegiilor lor profesionale, cum ar fi violarea comunicărilor privilegiate dintre avocat și client, perchezițiile corporale sau a sediilor lor profesionale, confiscări ale documentelor legate de caz, supraveghere ilegală audio și video, necomunicarea informațiilor esențiale legate de caz, trecerea pe liste cu persoane care au diverse interdicții, inclusiv de călătorie. (…) ● Autoritățile de aplicare a legii încearcă în mod necorespunzător să evalueze și să reglementeze onorariile avocaților (…) 

Lipsa motivărilor. Justițiabilul poate ajunge în închisoare fără să cunoască motivele care au dus la încarcerarea sa

Toate aceste aspecte sunt semnalate și detaliate în Raportul Bashkin privind „Principiile și garanțiile avocaților” pe care vă invităm să-l parcurgeți integral, pentru a observa similaritățile cu anomaliile care afectează drepturile avocaților din România și, implicit, drepturile justițiabililor.

Am putea adăuga la lista problemelor sistemice expuse în Raport întârzierile în motivarea hotărârilor judecătorești, care, de cele mai multe ori depășesc termenul de 30 de zile de la pronunțare prevăzut de lege, ajungând uneori să depășească un an. Justițiabilul poate ajunge în închisoare fără să cunoască motivele care au dus la încarcerarea sa și fără posibilitatea de a exercita anumite căi de atac într-un timp rezonabil.

Având în vedere aceste aspecte, la 23.10.2020, Comitetul Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a adoptat Rezoluția 2348 (2020) și Recomandarea 2188 (2020), solicitând Comitetului de Miniștri adoptarea unui instrument juridic obligatoriu în vederea protejării drepturilor avocaților, ca urmare a Raportului întocmit în acest scop.

Țările din CE trebuie să asigure protecția profesiei de avocat și dreptul la un proces echitabil

Conform Rezoluției 2348 (2020) privind principiile și garanțiile aplicabile avocaților – text adoptat de Comitetul permanent, care acționează în numele Adunării, la 23 octombrie 2020 –  Adunarea îndeamnă toate statele membre ale Consiliului Europei să asigure protecția eficientă a profesiei de avocat, în special prin interzicerea interferenței statului în profesia de avocat și definirea clară a activităților precise care constituie o interferență interzisă, precum și prin stabilirea unui cadru legislativ național care garantează eficiența, independența și securitatea activității avocaților. 

De asemenea, prin Recomandarea 2188 (2020) privind principiile și garanțiile aplicabile avocaților – text adoptat de Comitetul permanent, care acționează în numele Adunării, la 23 octombrie 2020 – Adunarea reamintește Comitetului Miniștrilor necesitatea de a asigura, prin mijloace legislative, dreptul la un proces echitabil, prin crearea condițiilor de egalitate între acuzare și apărare în procedurile contradictorii, precum și prin garantarea siguranței avocaților și a altor participanți la procedurile legale (inclusiv judecători, anchetatori și procurori) în cursul activităților lor profesionale.

Principiile și garanțiile profesiei de avocat

  1. a) moțiunea pentru rezoluție (EN, RO)
  2. b) raportul Comitetului pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului (EN, RO)
  3. c) recomandarea Adunării Parlamentare (EN, RO)
  4. d) rezoluția Adunării parlamentare (EN, RO)
  • Rezoluția 2348 (2020) și Recomandarea 2188 (2020) privind „Principiile și garanțiile avocaților”