De exemplu, la termenul de luni, toate dosarele aflate pe rolul Secției Civile a Tribunalului Cluj au fost amânate, în semn de protest, vizavi de faptul că Guvernul a adoptat o hotărâre de urgență prin care modifică pentru a treia oară, în ultimul an, legile justiției. ”Având în vedere hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Cluj prin care s-a hotărât suspendarea activității de judecată, cu escepția cauzelor urgente ca și formă de protest și, dat fiind faptul că o asemenea cauză nu are un caracter dispune amânarea prezentei cauze fără a se lua alte măsuri”, se arată în încheierile prin care s-a dispus amânarea cauzelor.

În cursul zilei de azi, judecătorii clujeni au ieșit din nou în fața Palatului de Justiție pentru a protesta împotriva deciziei guvernului de a adopta hotărârea de urgență, prin care s-a modificat din nou legile justiției.

De asemenea, judecătorii de la Judecătoria Cluj Napoca au decis azi să suspenda activitatea, la fel ca și colegii lor de la Tribunalul Cluj.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, la data de 25.02.2019, ora 12:00, în camera de consiliu, a decis următoarele:
– Cu majoritate, se solicită public Guvernului României şi Parlamentului să abroge dispoziţiile din O.U.G. nr. 7/2019, care exced propunerii iniţiale din partea CSM (cu referire, în special, la prevederile privind auditorii de justiţie şi promovarea în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor la tribunale şi curţi de apel);
– Cu majoritate, suspendarea activităţii de judecată în perioada26.02.2019 – 01.03.2019, urmând a se soluţiona doar cauzele urgente (în materie civilă: ordonanţe preşedinţiale, ordine de protecţie, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii, alte cauze urgente, conform legii; în materie penală: cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele de fond în care sunt dispuse măsuri preventive, cauzele având ca obiect măsuri de siguranţă sau măsuri asigurătorii, alte cauze urgente,conform legii);
– Cu majoritate, organizarea unui protest tăcut în faţa Palatului de Justiţie (Curtea de Apel Cluj), vineri, data de 01.03.2019, ora 12:00, timp de 30 de minute;
– În unanimitate, se solicită public Parlamentului, ca pe cale legală, să asigure pârghiile necesare funcţionării unei justiţii independente şi să desfiinţeze Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie;
– În unanimitate, să se solicite public Guvernului să nu uzeze de o manieră discreţionară, fără consultarea reală a CSM şi a corpului magistraţilor, la legiferarea (ca legiuitor delegat), prin ordonanţe de urgenţă, în domeniul organizării judiciare, statutului magistraţilor şi legislaţiei penale.