Evenimentul Zilei > Actualitate > Cum s-a ajuns la incidentul grav de la Bamboo. Cum a fost amânată obținerea AUTORIZAȚIILOR
Cum s-a ajuns la incidentul grav de la Bamboo. Cum a fost amânată obținerea AUTORIZAȚIILOR

Cum s-a ajuns la incidentul grav de la Bamboo. Cum a fost amânată obținerea AUTORIZAȚIILOR

Imediat după incendiul de la Colectiv, Guvernul Victor Ponta emite un act prin care este introdus un termen până la care cluburile care nu au avize de securitate la incendiu trebuie să le obțină, altel se închid. Termenul inițial 31 decembrie 2015.

Proprietarii de cluburi&restaurante fac scandal pentru că le mor afacerile. Invocă birocrația și termenul extrem de scurt. Termenul este prelungit, tot oficial, printr-un act plecat tot din Guvernul Ponta, dar trecut prin Parlament. Actul se numește Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015. 

Termenul este prelungit cu un an, așadar până la 31 decembrie 2016.

În august 2016, Guvernul Cioloș emite OG nr.17/2016 prin care termenul este din nou prelungit până la 30 iunie 2017.

Redăm mai jos OUG nr. 17/2016, conform gov.ro.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanţa Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Secţiunea 1 –  Titlul prezentului act normativ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Secţiunea a 2-a – Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Securitatea la incendiu este o cerinţă  fundamentală a construcţiilor prevăzută în Regulamentul UE nr. 305/2011 al Parlamentului European şi Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

Pentru îndeplinirea acestei cerinţe fundamentale, construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât:

Ø stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă determinată;

Ø apariția și propagarea focului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate;

Ø extinderea focului către construcțiile învecinate să fie limitată;

Ø ocupanții să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace;

Ø siguranța echipelor de intervenție să fie luată în considerare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcţiune şi exploatarea unei construcţii se realizează numai după obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Prin prevederile Legii nr.33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, pentru construcţiile şi amenajările din categoriile care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele cu responsabilităţi legale au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016.

Obligaţia legală a avut un impact pozitiv, în primul semestru al anului 2016 înregistrându-se o creştere cu 44% a numărului de solicitări de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi o creştere cu 75% a numărului autorizaţiilor emise, faţă de perioada similară a anului trecut.  Situaţia prezentată, deşi este gestionată din perspectiva inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, generează o serie de probleme, de eficienţă a procedurilor (de exemplu, în dorinţa de încadrare în termenul legal, anumite documentaţii sunt întocmite în grabă, ceea ce conduce la situaţii de neconformitate a solicitărilor, astfel că nesoluţionarea unor cereri afectează pe beneficiarii care vin din urmă, cu noi dosare).

În acest sens, în urma analizelor efectuate s-a constatat că în cele 5 luni până la expirarea termenului stabilit, respectiv 31 decembrie 2016, chiar dacă se păstrează acelaşi ritm de avizare, nu toţi proprietarii/deţinătorii construcţiilor vor putea atinge obiectivul propus. 

Pentru soluţionarea situaţiei prezentate, prin prezenta ordonanţă se propune prorogarea termenului pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu până la 30 iunie 2017.

Deşi, în aparenţă, prorogarea termenului poate fi percepută ca o relaxare a exercitării autorităţii în domeniu, apreciem că această aparenţă nu generează riscuri suplimentare faţă de situaţia actuală. Din analiza procesului de autorizare desfăşurat în primul semestru al anului 2016 s-a evidenţiat o conştientizare şi asumare a necesităţii de conformare la norma de avizare din partea beneficiarilor. Prin urmare, mărirea perioadei în care se realizează conformitatea de bună voie la norma de autorizare va duce la creşterea numărului de construcţii autorizate fără a fi necesară constrângerea prin utilizarea unor măsuri coercitive. Toate acestea contribuie la îmbunătăţirea climatului de siguranţă pentru utilizatori.

2. Schimbări preconizate. Prin prorogarea termenului pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu până la 30 iunie 2017 se urmăreşte:

Ø stabilirea unui termen care să facă posibilă conformarea de către toţi beneficiarii în ceea ce priveşte obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu;

Ø reducerea riscului înregistrării unui volum mare de solicitări  înainte de expirarea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare;

Ø reducerea riscului de nerespectare a termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu de către beneficiarii care nu s-ar încadra în termenul actual;

Ø reducerea costurilor pentru întocmirea documentaţiilor şi realizarea lucrărilor necesare pentru satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, costuri care, la momentul actual, au căpătat accente prohibitive;

Ø realizarea unor documentaţii şi lucrări de construcţii de calitate, negrevate de presiunea timpului;

Ø reducerea numărului de solicitări de autorizare respinse pentru neconformităţi.

3. Alte informaţii. Nu este cazul