Lecțiile vor fi ținute de către profesori din domeniu și vor explica lucruri noi despre creșterea bovinelor.

La cursurile de instruire sunt invitați să se înscrie, în primul rând, fermierii din regiunea de nord a republicii (și nu numai) care au nevoie de instruire.

A fost aprobat

După absolvirea cursului, cu o durată de aproximativ trei luni (teorie și practică), cursanții vor obține un certificat de studii aprobat și validat de Ministerul Educației. Certificatul obținut le va servi fermierilor ca bază pentru accesarea subvențiilor în agricultură și alte finanțări, precum și pentru a se încadra în câmpul muncii.

Pentru această disciplină a fost elaborat și un curriculum, care a fost aprobat și de Ministerul Educației. Curriculumul se axează pe însușirea a 11 capitole: „Bazele antreprenoriatului”, „Tehnologia producerii și conservării furajelor”, „Tehnologia preparării nutrețurilor combinate”, „Nutriția și alimentația animalelor”, „Ameliorarea și reproducerea animalelor”, „Tehnologia de producere și valorificare a producțiilor de bovine”, „Bazele veterinăriei”, „Mașini și instalații zootehnice”, „Ecologia, protecția mediului și biotehnologii de reciclare a deșeurilor”, „ Agromarketingul” și „Practica de instruire”.