Codul Muncii, trei modificări importante. Angajații vizați

Codul Muncii, trei modificări importante. Angajații vizați Sursa foto: Arhiva EVZ

Legislația în domeniul muncii va fi armonizată cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul din Republica Moldova a votat în prima lectură un proiect de modificare a Codului muncii și Codului contravențional.

Modificările introduse în Codul Muncii se axează, în special, pe 3 direcții importante: diminuarea fenomenului de exploatare prin muncă a copiilor, oferirea flexibilității normative de organizare a muncii pentru unele categorii de salariați, precum și introducerea unui nou tip de concediu social.

Codul Muncii. Condițiile de angajare a copiilor care au împlinit 15 ani

Autorii proiectului au introdus modificări esențiale în ceea ce privește angajarea în câmpul muncii a copiilor, pentru a eradica exploatarea prin muncă a acestora și a le asigura măsuri de protecție. Astfel, persoana fizică va putea încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, pentru exercitarea unei munci ușoare. De asemenea, proiectul prevede sancțiuni mai mari pentru utilizarea muncii copiilor în sectorul informal. Amenzile vor ajunge până la 75 000 de lei.

Compensarea zilelor de concediu neefectuate. Condițiile în care angajații își pot pierde dreptul

Codul Muncii. Sursa Foto: Arhiva EVZ

”O altă modificare se referă la femeile gravide, femeile care au născut de curând și cele care alăptează. Acestea vor putea desfășura munca de noapte, în zilele de repaus, în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar din propria inițiativă, în baza unei cereri scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată și de comun acord cu angajatorul. În același timp, salariatul poate exprima acordul sau refuzul de a presta munca suplimentară în formă scrisă, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu utilizarea semnăturii electronice avansate, până la atragerea efectivă la muncă suplimentară”, potrivit parlamend.md.

Ne puteți urmări și pe Google News

Concediul de cinci zile

Salariații care au un membru al familiei grav bolnav și necesită îngrijire vor putea beneficia de un concediu social neplătit, cu о durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. La cerere se va anexa copia actului de identitate a persoanei pentru care se solicită concediul, declarația pe propria răspundere a salariatului, din care să rezulte faptul că persoana pentru care se solicită concediul pentru îngrijire locuiește în aceeași locuință cu salariatul, precum și certificatul medical eliberat de instituția medico-sanitară.

Inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urmează a fi examinată de Parlament și în lectura a doua.