România trebuie să desemneze un candidat pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, după ce mandatul unuia dintre cei doi magistrați desemnați de statul român expiră în luna octombrie.

Unul dintre cele două posturi de judecător român la Tribunalul Uniunii Europene se eliberează începând cu data de 7 octombrie 2021. În acest context, România trebuie să transmită o propunere pentru postul vacant de judecător până la finalul lunii iunie 2021. Mandatul viitorului judecător va acoperi perioada 7 octombrie 2021 – 31 august 2022.

Ion Gâlea este candidatul desemnat pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

În acest context, decizia a fost luată de Comisia de selecție, care s-a întrunit în perioada 8 – 9 iunie 2021, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2) – (4) din procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

Pe lista scurtă întocmită de comisie se mai numără două persoane, Diana Magdalena Bulancea ( propunerea de rezervă nr.1) și Răzvan Horațiu Radu ( propunerea de rezervă nr.2). Aceste propuneri, însoțite de dosarele de candidatură, vor fi comunicate Guvernului, spre aprobare.

Criteriile în funcţie de care s-a realizat evaluarea candidaţilor au fost:

a) calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;
b) experienţa profesională;
c) capacitatea de a exercita funcţii judiciare;
d) competenţele lingvistice;
e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;
f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

Ion Gâlea este cadru didactic la Universitatea din București, Facultatea de Drept, la următoarele disciplinele:

-drept internațional public, organizații și relații internaționale, drept diplomatic și consular,

-dreptul tratatelor, instituții fundamentale ale dreptului internațional public,

-jurisdicții internaționale și a fost membru și șef al delegațiilor române în negocierea unor tratate, precum delimitări maritime și regimul frontierei,

-promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, cooperare politică,

-securitate,

-membru al echipei României în procedura orală în fața Curții Internaționale de Justiție, în avizul consultativ ”Conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență privind Kosovo” (2009), etc.

Termen limită de transmitere a candidaturii: 30 iunie

Ministerul Justiției a propus, printr-un Memorandum înaintat Executivului în ședința din 7 aprilie, un calendar indicativ pentru derularea activităților aferente procedurii de selecție, în care 30 iunie a fost stabilit drept termen-limită pentru transmiterea propunerii României pentru funcția de judecător la Tribunal către Secretariatul General al Consiliului UE.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) este una dintre cele șapte instituții ale UE. Ea reunește două instanțe, Curtea de Justiție propriu-zisă și Tribunalul (TUE), și are ca responsabilitate jurisdicția Uniunii Europene. Prin Decizia (UE) nr. 2021/323 din 19 februarie 2021 a Conferinței Reprezentanților Guvernelor Statelor Membre, Octavia SPINEANU – MATEI a fost numită judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2021 și 6 octombrie 2027.

Conform art. 7 din Statutul CJUE, judecătorii ale căror funcții încetează înainte de expirarea mandatului sunt înlocuiți pentru restul mandatului. Numai că, pentru ca o numire la Tribunal să devină operațională începând cu luna octombrie 2021, este necesar ca propunerea de candidatură să fie transmisă Secretariatului General al Consiliului UE cel târziu la sfârșitul lunii iunie 2021, relatează justnews.