Evenimentul Zilei > Economie > Chiar se face?! Autostrada Sibiu-Pitești, costuri și termen de finalizare. Document
Chiar se face?! Autostrada Sibiu-Pitești, costuri și termen de finalizare. Document

Chiar se face?! Autostrada Sibiu-Pitești, costuri și termen de finalizare. Document

Cea mai dificilă și aglomerată cale rutieră din România, Valea Oltului, va avea autostradă peste 7 ani, promite Guvernul.

Potrivit unui document de prioritizare a marilor proiecte de investiții publice întocmit de ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, și care va intra vineri în dezbaterea executivului, autostrada Sibiu-Pitești va costa 18.590.520.000 lei (18,6 miliarde) și are ca termen de finalizare anul 2027.

În memorandumul pentru „Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce
urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021” sunt precizate toate investițiile publice ce vor fi finanțate cu prioritate în perioada următoare.

Iată, mai jos, conținutul documentului:

În scopul alinierii portofoliului de proiecte de investiții noi și în continuare, finanțate din fonduri publice, cu prioritățile Guvernului și în vederea includerii în proiectul de buget pentru anul 2021 a proiectelor de investiții cu cele mai ridicate beneficii economice şi sociale, Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului, spre aprobare, conform prevederilor art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/20131
lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate.

Principiile care stau la baza prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative noi sau în continuare sunt:

– oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naționale;

– justificarea economică și socială;

– suportabilitatea și sustenabilitatea financiară;

– aranjamentele pentru implementare/performanța în implementare;

– perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiții publice, pentru proiectele în continuare.

În cadrul procesului de prioritizare, ordonatorii principali de credite evaluează proiectele de investiții publice semnificative prin prisma principiilor enunțate mai sus și a criteriilor aferente acestora și transmit Ministerului Finanțelor Publice, conform prevederilor Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin H.G. nr. 225/2014, cu modificările și completările ulterioare, informații cu privire la:

– punctajele acordate proiectelor de investiții publice semnificative, precum și justificarea și fundamentarea acordării acestora,

– valoarea actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative și restul de finanțat până la finalizarea acestora,

– stadiile fizice și valorice și termenul de finalizare aferente fiecărui proiect.

În urma analizării și verificării datelor transmise de ordonatorii principali de credite, cu privire la valoarea actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, restul de finanțat și stadiul fizic și valoric corespunzător implementării acestora, termenele de finalizare, inclusiv indicatorii de performanță economică aferenți proiectelor de investiții publice, respectiv VENA (valoarea economică netă actualizată) și RIRE (rata internă de rentabilitate economică), Ministerul Finanțelor Publice a întocmit lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, anexată la prezentul memorandum, pe care o supunem aprobării.

Având în vedere politica în domeniul investițiilor publice, atât prioritatea pe termen scurt, respectiv creșterea ritmului de finalizare a lucrărilor aflate în execuție, cât și pe termen mediu și lung, respectiv realizarea de proiecte de investiții publice cu alocare bugetară din fonduri europene rambursabile și nerambursabile și fonduri naționale, în procesul de prioritizare, 9 ordonatori principali de credite au transmis informații cu privire la 160 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 216.267.515 mii lei și un rest de finanțat pentru finalizarea acestora de 146.850.109 mii lei.

Dintre acestea,

– 17 proiecte sunt proiecte noi, o parte din acestea sunt introduse în Programul de Investiții Publice (PIP) pentru anul 2020, iar celelalte urmează să fie introduse în PIP în anul 2021, respectiv

– 143 proiecte sunt proiecte în continuare, din care 47 proiecte au stadiul fizic 100%, respectiv lucrările de execuție sunt finalizate, iar 96 proiecte sunt în implementare;

Proiectele de investiții publice semnificative, cu stadiul fizic de 100% sunt prezentate separat și în Anexa 2 la prezentul Memorandum.

Ca număr de proiecte de investiții publice semnificative gestionate, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se situează pe primul loc cu un număr de 130 proiecte, cu o valoare actualizată totală de 197.087.910 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 130.891.914 mii lei.

Dintre acestea,

– 11 proiecte sunt noi, cu o valoare actualizată totală de 6.148.058 mii lei, respectiv

– 119 proiecte sunt în continuare cu o valoare actualizată totală de 190.939.852 mii lei, din care 73 proiecte proiecte sunt în implementare, iar 46 proiecte au stadiul fizic de realizare 100% cu o valoare actualizată totală de 29.347.340 mii lei. Pentru aceste proiecte mai sunt necesare plăți pentru: sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, etc.

Ordonatorii principali de credite, după stingerea obligațiilor de plată, vor face demersurile necesare, în condițiile legii, pentru închiderea financiară a acestora, în vederea decongestionării spațiului fiscal.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor gestionează un număr de 11 proiecte, cu o valoare actualizată totală de 6.604.355 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 5.397.877 mii lei, din care un proiect are stadiul fizic de 100%, iar sumele alocate acestuia pentru anul 2020 sunt necesare finalizării procesului de expropriere.

Ministerul Sănătății gestionează un număr de 6 proiecte, cu o valoare actualizată totală de 8.714.863 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 8.707.361 mii lei, din care 4 proiecte sunt proiecte noi și 2 proiecte în implementare.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației gestionează un număr de 7 proiecte, cu o valoare actualizată totală de 1.387.609 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 966.425 mii lei, din care 1 proiect nou și 6 proiecte în implementare.

La polul opus se situează Ministerul Justiției cu 2 proiecte și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Protecție și Pază, care derulează fiecare câte un proiect de investiții publice semnificativ.