Toate ziarele vremii au apărut zilele următoare, pe prima pagină cu relatări despre măreţul eveniment. Organul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Scînteia, care în mod excepţional a apărut duminică 27 mai, titra: „În atmosfera de puternică angajare a întregului popor pentru a întâmpina cu noi şi mari succese cea de-a 40-a aniversare a gloriosului act de la 23 august 1944, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a inaugurat ieri canalul Dunăre-Marea Neagră, realizare epocală a poporului român, grandioasă construcţie a anilor socialismului”.

România liberă, cotidianul Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, apărea abia luni, dar tot cu acelaşi subiect pe prima pagină. „În atmosfera de puternică emulaţie în care ţara întreagă se pregăteşte să întâmpine cea de-a 40-a aniversare a gloriosului act de la 23 august 1944 şi cel de-al XIII-lea Congres al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a inaugurat canalul Dunăre-Marea Neagră”. Tot pe prima pagină, RL anunţa: „Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, va efectua o vizită de lucru în URSS la începutul lunii iunie”.

Epopee a anilor cei mai fertili

Tot pe 28 mai 1984, ziarul Comitetului Municipal Bucureşti al PCR şi al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, Informaţia Bucureştiului, scria: „Eveniment de profundă semnificaţie, în atmosfera de puternic avânt patriotic cu care întreaga naţiune întâmpină cea de-a 40-a aniversare a eliberării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a inaugurat canalul Dunăre- Marea Neagră, grandioasă ctitorie a geniului creator al poporului român, epopee a anilor cei mai fertili din istoria patriei”, iar sub anunţa că în interiorul ziarului, doritorii, care nu erau mulţi, puteau citi „Cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la marea adunare populară de la Agigea – înalt omagiu muncii eroice a poporului, vibrante îndemnuri şi strălucite izbânzi în măreaţa operă de înflorire a României socialiste”.

Ca să ajungă pe la Agigea, Ceauşeştii au folosit un vaporaş, iar constănţenii, oameni ai muncii, utecişti, pionieri, şoimi ai patriei au fost înşiruţi cu noaptea în cap de o parte şi alta a canalului, de la Cernavodă la Constanţa. Când ajungea vaporaşul în dreptul lor, agitau, la ordinul activiştilor de partid, steguleţe, pancarte şi eşarfe tricolore, strigând în gura mare „Trăiască!“. După cum se ştie, Nicolae Ceauşescu, care făcea semne cu mâna celor de pe margine, a mai trăit cinci ani şi şapte luni.