Calendar Ortodox 27 iulie. Sfântul Mucenic Pantelimon. Sărbătoare cu cruce neagră

Calendar Ortodox 27 iulie. Sfântul Mucenic Pantelimon. Sărbătoare cu cruce neagră

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 27 iulie pe Sfântul Pantelimon. Această sărbătoare este marcată cu cruce neagră în calendarul creștin ortodox. Despre Sf. Pantelimon se spune era iubit de toți oamenii care îl cunoșteau.

În calendarul creștin ortodox pe 27 iulie este prăznuit Sfântul Pantelimon. Acesta a vindecat oamenii de orice boală.

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost martir în timpul persecuției lui Dioclețian. El a fost fiul unei mame creștine și a unui tată păgân, care era, însă, un om cinstit. Acesta a avut educație creștină.

Sfântul Pantelimon a învățat mai întâi gramatica, apoi filosofia. Tatăl său a ținut ca tânărul să știe și medicină.

Ne puteți urmări și pe Google News

La naștere a primit numele Pantoleon, după care a fost numit Pantelimon, care înseamnă „întru totul milostiv”. Numele său are legătură cu faptele sale bune, fiindcă tămăduia pe cei bolnavi fără a aștepta ceva în schimb și împărțea averile părintești celor nevoiași. Se zice că el a salvat un copil mușcat de viperă, după cum s-a rugat lui Dumnezeu.

Sfântul Pantelimon era frumos, iubit de toți și un bun vorbitor. El i-a învățat pe oameni să creadă în Dumnezeu, iar împăratul a poruncit ca sfântul să fie spânzurat, zgâriat cu unghii de fier și să-i ardă coastele cu lumânări aprinse.

Rugăciune către Sfântul Pantelimon

„O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în noi bolile trupeşti şi sufleteşti de care suferim. Vindecă bolile pricinuite de patimile şi păcatele noastre. Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească şi sufletească – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Bolnavi suntem noi de dorinţe şi împătimire de lucrurile trecătoare pământeşti – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Bolnavi suntem, o, Sfinte Pantelimon...

Photo 159825506 © Leo Lintang | Dreamstime.com

Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea mântuirii, pentru păcatele, neputinţele şi pentru datoriile noastre – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Bolnavi suntem noi de ţinerea în mintea noastră a răului, de mânie, de ură, de tulburare – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. O, Tămăduitorule al Sfântului Athos şi al întregii lumi! Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, îngâmfare, preamărire, de rând cu nemernicia şi netrebnicia noastră – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Bolnavi suntem noi de multele şi feluritele căderi în poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea cea fără de saţ, în nereţinere, în desfătare – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de prea multă vorbire, de vorbire deşartă şi de cea săvârşită cu judecată – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochii noştri de privirile păcătoase... Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor deşarte, al cuvintelor rele, defăimătoare. Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârşirea rugăciunii şi spre fapta cea de milostenie – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.

Ne dor picioarele noastre nepornite grabnic spre Biserica Domnului, dar care uşor se îndreaptă spre căi rătăcite şi spre locuinţele acestei lumi – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Dar cel mai mult ne dor limba şi buzele noastre de rostirea cuvintelor zadarnice, deșarte, urâte, de nerostirea cuvintelor de rugăciune, de laudă sau de rostirea acestora cu nepăsare, cu neluare aminte şi fără de pricepere – tămăduieşte-ne, o, Milostive! Tot trupul nostru este bolnav: Bolnavă este mintea noastră şi lipsită de înţelegere, înţelepciune şi de cugetare. Bolnavă este voinţa noastră, care se întoarce de la lucrurile sfinte şi se îndreaptă spre lucruri păcătoase, dăunătoare nouă şi neplăcute lui Dumnezeu. Bolnavă este închipuirea noastră, care nu doreşte şi nu este în măsură să conştientizeze atât moartea şi suferinţa veşnică a păcătoşilor, cât şi Fericirile Împărăţiei Cereşti, mânia Domnului, Pătimirile lui Hristos pe cruce, răstignirea Lui. O, Sfinte Pantelimon, tămăduieşte-ne. Ne doare totul în noi. În neputinţă este sufletul nostru cu toate puterile şi priceperile lui. În neputinţă este trupul nostru cu toate mădularele lui.

Tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul cel fără de arginţi, Doctorul cel mult iubitor şi sluga Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor şi neputinţelor, ci tămăduieşte-ne cu puterea harului tău şi vom lăuda Preasfânta Treime: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care te trimite spre slujire bolnavilor şi vom mulţumi harului tău purtător de vindecări în veci. Amin”, potrivit Doxologia.