Calendar Ortodox, 20 iunie. Sfântul Mucenic Metodie, cel care a prorocit căderea Constantinopolului

Calendar Ortodox, 20 iunie. Sfântul Mucenic Metodie, cel care a prorocit căderea Constantinopolului Sursa: Calendar Ortodox

Pe 20 iunie, credincioșii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Metodie, cel care a îmbrățișat viața monahală încă din vremurile tinereții sale. A dus o viață dreaptă și curată întru Hristos, fiind numit Arhiepiscop al cetatii Patarelor din Licia și devenit mai apoi proroc.

Sfantul Mucenic Metodie s-a împotrivit ereziei lui Origen, proorocind căderea Constantinopolului. Sfântul Metodie a dus o viață monahală în cetatea Chalcis din Siria, pe timpul împăratului Aurelian.

Sfântul Metodie prorocește căderea Constantinopolului

Sfântul Metodie a suferit moarte martirică din mâna păgânilor care se închinau la idoli, fiindu-i tăiat capul în anul 312. El a prorocit căderea Constantinopolului:

„La șapte mii de ani de la Facerea Lumii, se vor ridica ismaeliții (cei ce se trag din Agar și Ismael, adică turcii) și vor înconjura zidurile cetății Vizantiei (Bizanț) și vor lua toate neamurile și le vor aduna în cetatea de pe șapte munți”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Sfântul Metodie a lăsat scrierile sale ca rod al iubirii față de Dumnezeu, proorocind schimbările împăraților vremii, dar și războaiele dintre neamuri, pustiirile și stingerile de locuri sau de cetăți. Acesta a proorocit și venirea sfârșitului lumii, scriind despre Antihrist și împărăția lui și despre desăvârşita stricăciune a tot trupului omenesc, conform Calendar Ortodox.

Prorocia Sfântului Metodie despre sfârșitul lumii

„După aceea, va împărăți Antihrist și va face minunate și ciudate minuni, atâtea încât vor rătăci mulți de la dreapta credință, iar de va fi cu putință și pe cei aleși. Și îi va mări și îi va slăvi pe jidovi și va dezrădăcina Bisericile lui Dumnezeu și le va preface în capiști idolești; și va fi foamete și ciumă în toată lumea, iar apele se vor usca și pâraiele și lacurile vor seca și ploaia nu-și va da roada sa pe pământ. Și va stăpâni, prea blestematul, trei ani și șase luni.

Atunci va trece anul ca luna și luna ca săptămâna și săptămâna ca ziua și ziua ca ceasul și ceasul ca minutul, pentru robii cei aleși ai lui Dumnezeu. Iar după împlinirea acelor trei ani și jumătate, va ploua Dumnezeu cu foc asupra pământului și îl va arde de trei coci adâncime. Atunci va striga pământul către Dumnezeul și Ziditorul său, zicând: Curat sunt înaintea Ta, Doamne, și întru mine nu este greșeală.

Atunci, cerul ca o carte se va înfășura, iar îngerii vor trâmbița și la ale lor glasuri vor învia morții. Și cei drepți vor sta de-a dreapta împăratului ceresc, iar cei păcătoși de-a stânga; și drepții vor moșteni cereștile bunătăți, iar păcătoșii veșnica muncă a focului nestins și viermele cel neadormit, cu slujitorii lui Antihrist, care i-au înșelat. Iar pe noi să ne învrednicească să dobândim veșnicele bunătăți, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe Dânsul, a Căruia este slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin”.