Calendar Ortodox, 19 septembrie. Sfinții Mucenici Dorimedont, Trofim și Savatie, uciși pentru credință

Calendar Ortodox, 19 septembrie. Sfinții Mucenici Dorimedont, Trofim și Savatie, uciși pentru credință Sursa: Ziarullumina.ro

Calendar Ortodox. În fiecare an, pe data de 19 septembrie, creștinii ortodocși din toată lumea îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Dorimedont, Sfântul Mucenic Trofim și Sfântul Mucenic Savatie.

Calendar Ortodox. Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont și-au arătat dragostea față de Hristos, alegând să moară pentru a nu renunța la credința creștină.

Primul ucis a fost Sfântul Savatie. Acesta a fost supus torturii și mai apoi a fost închis în temniță. Sfinții Trofim și Dorimedont au fost pedepsiți să li se tăiate capetele, dar înainte de asta cei doi sfinți au fost chinuiți și torturați.

Calendar Ortodox. Troparul Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont, glasul al 8-lea

„Dumnezeu Cel Lăudat în Treime a preamărit treimea mucenicilor; pe Sfântul Trofim, pe Sfântul Savatie şi pe Sfântul Dorimedont; căci, întru Dânsul crezând, au surpat pe vrăjmaşul. Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu fulgerele Duhului cele prealuminate luminându-vă, risipiţi norii cei întunecaţi ai sufletului meu. Luminaţi-mi gândul şi deschideţi-mi buzele spre laudă, ca să vă preamăresc pe voi, fericiţilor mucenici ai lui Hristos. Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Cu vitejia cugetelor aţi stat împotriva celui cu cuget deşert, care vă silea pe voi, mucenicilor, să vă închinaţi zeilor celor fără de simţire. Şi prin multe chinuri aţi fost aduşi jertfă întreagă Împăratului tuturor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Datu-vi-s-a vouă putere de la Dumnezeu Atotţiitorul, să surpaţi toată puterea balaurului, cinstiţilor mari mucenici, ostaşi ai Sfintei Treimi: Sfinte Savatie vrednicule de laudă, Dumnezeiescule Dorimedont şi Sfinte Trofim, Preafericite. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cu darurile tale cele izvorâtoare de lumini, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, Însăşi Uşa Luminii, luminându-se, vitejii mucenici au trecut întunericul cel adânc al chinurilor celor nesuferite, lăudându-te pe tine.

Cântarea a 3-a

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce al întărit din început...Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu socoteală foarte înţeleaptă şi cu gândul întărit aţi mers către ispita chinurilor, fiind chinuiţi cumplit, dar rămânând neclintiţi şi cu cugetul nebiruiţi. Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu vărsările sângiurilor, vopsind preasfinţită porfiră, vitejilor ostaşi, acum staţi înaintea Nemuritorului Împărat, neîncetat făcând rugăciuni pentru noi către Domnul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfâşiindu-vi-se trupurile în multe feluri şi cumplit fiind întinşi şi fiind daţi la fiare şi tot felul de chinuri suferind, nu v-aţi lepădat de Hristos, prealăudaţilor ostaşi, sfinţilor mari mucenici. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). La Legile Stăpânului, Cel Ce S-a Întrupat din tine, plecându-se vitejii ostaşi, Preacurată Fecioară, au biruit pe cei fărădelege, avându-te într-ajutor pe tine, care miluieşti sufletele noastre.

Irmosul: Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase mă întăreşte, că nu este Sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni. Amin”.