ASF precizează că orice emitent dintr-un stat membru al Uniunii Europene se poate lista în alt stat membru UE, prin procedura de paşaportare . În această situație, prospectul de emisiune trebuie aprobat de către autoritatea de supraveghere din statul de origine.

În cazul listării la Bursa de Valori Bucureşti a companiei Digi Communications N.V., prospectul de emisiune a fost aprobat de autoritatea din Olanda, Autoritatea de Supraveghere Financiară fiind doar notificată cu privire la acest demers.

Prospectul, făcut public în vederea listării, pune la dispoziţia investitorilor toate informaţiile relevante despre situaţia companiei şi menţionează inclusiv riscurile asociate, precum: riscuri referitoare la activitatea şi industria în cadrul căreia societatea îşi desfăşoară activitatea, riscuri legate de aspecte legale, de reglementare şi de litigii, riscuri legate de investiţiile în ţările în care societatea îşi desfăşoară activitatea, riscuri legate de poziţia financiară şi riscuri legate de ofertă şi de acţiuni, precizeză ASF, transmite Agerpres.

"Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat o investigaţie a tuturor aspectelor rezultate în urma informaţiilor apărute în spaţiul public. Asigurarea stabilităţii pieţelor financiare non-bancare, precum şi verificarea respectării prevederilor legale incidente acestor pieţe, reprezintă obiective fundamentale ale ASF. În situaţia în care, în urma analizelor efectuate, Autoritatea constată nerespectări ale legislaţiei care guvernează activitatea entităţilor supravegheate, adoptă măsurile care se impun conform legii sau sesizează, după caz, organele abilitate", se arată în comunicatul ASF.