Polonezii de la Brainly sunt cei care „au născocit-o”, după cum notează yoda.ro. Startup-ul polonezilor a luat naştere în 2009 şi abia în 2012 a cunoscut succesul, atat printre elevi cât şi printre profesori.

E simplu

Brainly a atins până acum cifra de 22 de milioane de utilizatori şi e disponibilă în 30 de ţări şi 6 limbi diferite. În 2014, dezvoltatorii Brainly vor să extindă reţeaua cu 13 versiuni noi. “Unii dintre profesorii care monitorizează activitatea au ieşit la pensie, dar nu se pot despărţi de şcoală. Aceştia nu pot da însă note”, spune şeful Brainly, Michał Borkowski.

Obiectivul Brainly e simplu: foloseste conceptul de gamification pentru a transforma invatatul dintr-o povara intr-un proces distractiv. Utilizatorii pot pune întrebări dacă nu se descurcă cu temele de acasă, sau înainte de teze şi examene. De asemenea, pot primi ajutor de la alţii care se pricep mai bine la un anumit subiect.
Ca şi pe Facebook, Brainly îţi permite să adaugi prieteni şi să stai de vorbă cu ei.
Moderatorii pot fi atât elevi sau studenţi, cât şi profesori, specialişti sau chiar doctoranzi. “Unii dintre profesorii care monitorizeaza activitatea au iesit la pensie, dar nu se pot desparti de scoala. Acestia nu pot da insa note”, spune seful Brainly, Michał Borkowski.