O ruină. Aşa arată Cinematograful Giuleşti lăsat să se degradeze în ultimul hal de Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor (RADEF), instituţie care a avut în ogradă şi acest cinema. În urma şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), ce a avut loc în data de 26 noiembrie 2015, cinematografele Giuleşti şi Favorit au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, conform HCGMB nr. 213.

7,9 milioane lei pentru începerea lucrărilor de modernizare a cinematografului Favorit

Astfel, autoritatea locală a solicitat sprijinul Primăriei Capitalei în vederea realizării unui parteneriat între această instituţie şi primăria de sector pentru renovarea şi modernizarea clădirii fostului Cinematograf Giuleşti, în beneficiul cetăţenilor din Sectorul 6 şi al bucureştenilor. Intenţia administraţiei publice este de a renova cele două clădiri culturale în care ar urma să-şi desfăşoare activitatea Centrul Cultural Multifuncţional. De aceea, Primăria Sectorului 6 a prevăzut în bugetul pe anul 2016 suma de 7,9 milioane lei pentru începerea lucrărilor de modernizare a cinematografului Favorit.

Mai mult decât atât, Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, a făcut deja demersuri pentru a include în Reţeaua Europeană a Centrelor Culturale (ENCC) viitorul Centrul Cultural Multifuncţional ce ar urma să funcţioneze în fostele sedii ale cinematografelor Favorit şi Giuleşti. În răspunsul primit de la oficialii europeni a fost stipulată condiţia desfăşurării activităţilor culturale într-un spaţiu adecvat, lucru ce nu poate fi îndeplinit în prezent din cauza faptului că cele două clădiri se află într-o avansată stare de degradare şi sunt total inadecvate pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi educative.

Aşadar, propunerea administraţiei locale a Sectorului 6 pentru Primăria Municipiului Bucureşti este aceea ca ambele autorităţi publice să participe la renovarea şi modernizarea Cinematografului Giuleşti. Fostul cinema este situat în Calea Giuleşti nr. 56A şi are o suprafaţă totală de 1355 mp, reprezentând clădirea şi terenul aferent.

După finalizarea lucrărilor, în noul Centru Cultural Multifuncţional îşi pot desfăşura activitatea şi alte instituţii de cultură din Municipiul Bucureşti care, în prezent, nu au o sală adecvată sau care nu mai pot funcţiona în sediile pe care le deţin în acest moment, din diferite motive: lipsa unei autorizaţii ISU sau situarea într-un imobil încadrat în clasa I grad de risc seismic care prezintă pericol public (Teatrul Nottara, Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Foarte Mic).