Prin parteneriatul dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia Hope and Homes for Children România, a fost inaugurată cea de-a doua casă de tip familial din comunitate, destinată minorilor cu dizabilităţi.

La evenimentul ce a avut loc în incinta noii structuri de protecţie socială, situată în Aleea Istru nr. 6, au participat reprezentanţi ai adminstraţiei publice locale a Sectorului 6, ai Fundaţiei HHC România, dar şi personalităţi care activează în domeniul social.

Momentul a marcat închiderea ultimului centru de tip rezidenţial de pe raza Sectorului 6 şi reorientarea spre servicii sociale alternative, de tip familial, pentru toate categoriile de copii defavorizaţi, o practică încurajată la nivel european.

Cu un număr total de 12 locuri, casa socială preia copiii cu dizabilităţi care au beneficiat de servicii sociale în cadrul Centrului „Sfântul Andrei”, o instituţie de tip vechi, care a fost desfiinţată.Procesul de închidere a Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi „Sfântul Andrei” a presupus implementarea unui program de prevenire a separării copilului de familie care să preîntâmpine  intrarea unor noi copii în instituţie, dar şi reintegrarea familială a unui mare număr de copii şi tineri aflati în servicii de protecţie alternative, ceea ce a permis crearea unor locuri libere pentru cei care urmau să părăsească Centrul „Sfântul Andrei”.

Cu ocazia evenimentului, Primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu, a declarat: ”Ameliorarea situaţiei persoanelor cu handicap constituie o prioritate pentru administraţia Sectorului 6. O categorie aparte o reprezintă copiii cu dizabilităţi, care au şanse mari de a se recupera, de a se dezvolta şi de a se descurca singuri în viaţă dacă beneficiază de sprijin profesionist şi un mediu social cât mai apropiat de cel familial. Avem nevoie de efortul întregii comunităţi pentru atingerea acestui deziderat, iar parteneriatul cu HHC România este un model de bună practică în acest domeniu”.

Prima  casă  de  tip  familial, tot cu 12 locuri,  prevăzută în cadrul parteneriatului, a fost inaugurată în data de 15 aprilie a acestui an, eveniment la care a participat şi ambasadorul special al HHC România, violonistul Alexandru Tomescu.