4.753 de solicitări au rămas nesoluţionate şi vor putea fi redepuse în a doua etapă, programată între 27 iunie şi 29 iulie. Dacă într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri, vor fi aplicate, criterii generale de departajare, care sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, şi criterii de departajare specifice, elaborate de fiecare unitate.

Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări (1 – 31 august).