„DUHOVNICUL. 100 de ani cu Părintele Justin” cuprinde 100 de portrete ale vrednicului de pomenire monah și fost deținut politic, împreună cu alte imagini de la Petru Vodă și texte ale Părintelui Justin Pârvu, cât și relatări despre viața sa. „Dincolo de tonul său categoric, de cuvântul său ca o sabie cu două tăișuri, dincolo de această fermitate cu care își prezenta mărturisirea despre Dumne zeu, despre neamul său și despre familie, Părintele Justin era omul blând, sensibil, gingaș, deschis, era Duhovnicul, era iubitorul de oameni și odihnitorul de suflete”, afirmă IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

 „Îmi doresc ca aceste fotografii să fie privite cu sufletul”, spune autoarea, aflată la al patrulea album de fotografie.

„Este suficient să-l privești pe Părinte – le nostru în ochi și prin intermediul unei fotografii ca să te trezești, să vii la viață. Și am toată nădejdea că viitorul Români – ei va fi altul, dacă noi aceștia care avem curajul să-l privim în ochi pe Părinte – le Justin vom încerca să facem faptele lui”, scrie Monahul Filo – theu Bălan, fost se – cretar personal al Părintelui Justin.

„Le transmit tinerilor, românilor, să citească Sfânta Scriptură, să citeas – că Vieţile Sfinţilor, să se roage, să se spove – dească cât mai des şi să nu se dezlipească de Biserică. Biserica a fost unitatea şi lumi – na neamului nostru. Şi atunci binecuvântarea lui Dumnezeu va uda din belşug pământul românesc şi sufletul neamului, iar Harul Domnu – lui nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Du – hului Sfânt va fi cu noi, cu toţi. Amin. Hristos a Înviat!“, este ultimul cuvânt din lucrare al Părintelui Justin, Duhov – nicul României.