În urmă cu 69 de ani, la 9 mai 1950, la cinci ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, ministrul francez de externe, Robert Schuman, propunea, în cadrul unui discurs, plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub controlul unei autorităţi comune, pentru a se controla în acest fel producţia de armament şi posibilitatea ca un viitor conflict militar să poată fi evitat, potrivit europa.eu. Această propunere venită din partea ministrului francez de externe este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

Dând curs apelului lui Robert Schuman, statele Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi Olanda. La 25 martie 1957, aceste state au semnat Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE), cunoscută sub numele de Piaţa Comună, şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM). Atât Tratatul de la Roma, cât şi Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.

Acestui complex proiect de construcţie europeană i s-au alăturat Irlanda, Marea Britanie şi Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Suedia, Austria şi Finlanda (1995), în 2004, noi zece state: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria, în 2007, Bulgaria şi România şi în 2013, Croaţia.

Pe parcurs, procesul de integrare economică a fost acompaniat de procesul de integrare politică a statelor membre. Această schimbare s-a reflectat în modificarea, în 1993, a numelui Comunităţii Economice Europene (CEE), care a devenit Uniunea Europeană (UE).

Robert Schuman (1886-1963) a fost ministru de finanţe, apoi prim-ministru în 1947, ministru al afacerilor externe în perioada 1948-1952 şi din nou ministru de finanţe în perioada 1955-1956. Între 1958 şi 1960, a fost preşedinte al Parlamentului European.

Pentru a sărbători Ziua Europei, instituţiile UE îşi deschid porţile în zilele de 4 mai (Bruxelles), 9 mai (Luxemburg) şi 19 mai (Strasbourg), tema din acest an fiind configurarea viitorului Europei prin prisma alegerilor europene care vor avea loc în perioada 23-26 mai. Birourile locale ale UE din Europa şi din întreaga lume organizează diverse activităţi şi evenimente, la care sunt invitaţii toţi cetăţenii, de la cei mai mici până la cei mai mari, potrivit europa.eu.

Începând din 2007, şi în România sunt organizate o serie de evenimente dedicate Zilei Europei, atât la Bucureşti, cât şi în alte oraşe ale ţării. În acest an, manifestările din ţara noastră au loc într-un context deosebit, România deţinând începând cu 1 ianuarie 2019, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.