VREI CONCEDIU MEDICAL? S-a schimbat procedura. IATĂ modificările

VREI CONCEDIU MEDICAL? S-a schimbat procedura. IATĂ modificările

În Monitorul Oficial nr. 0046 din 20 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul CNAS din 13 ianuarie pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, anunță copnsultanții Bența Consult.

Aceștia trec în vedere principalele modificări introduse.

Actul normativ principal pentru acordarea concediilor medicale este OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Punerea în aplicare, formularele și modul efectiv de acordare a concediilor medicale sunt reglementate de Ordinul Ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.

Ne puteți urmări și pe Google News

Ordinul analizat modifică punctual normele de aplicare pentru acordarea concediilor medicale.

Astfel, sunt adoptate noi proceduri de acordare a concediilor medicale pentru persoanele internate în spital ce părăsesc locația, femei însărcinate sau mame lăuze, respectiv victimele accidentului de la club Colectiv. Unele prevederi sunt noi, alte prevederi sunt doar reformulate, iar pentru înțelegerea acestuia, actul normativ trebuie analizat în totalitatea lui și în contextul altor prevederi, atrag atenția consultanții citați.

Câteva aspecte punctuale:

- Persoanele fizice autorizate ce au optat pentru plata contribuției de concedii și indemnizații de 0,85% pentru a beneficia de plata concediilor medicale, recalculează această contribuție în funcție de situația reală a veniturilor realizate, constatate prin decizia de impunere. PFA chiar dacă plătește contribuția la sănătate în procent de 5,5% nu beneficiază de concedii medicale plătite. Pentru a beneficia de acestea trebuie să opteze la plata contribuției pentru concedii și indemnizații.

-Pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv se introduce o excepție în sensul că pentru aceste persoane certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile.

- La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu de medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, până la maxim 21 de zile calendaristice. Modificarea introdusă constă în sintagma ”inclusiv pentru spitalizarea de zi”.

Persoanele cu handicap asigurate beneficiază de concediu pentru sarcină și lăuzie, după luna a 6-a de sarcină, cu precizarea că durata minimă a concediului de lăuzie trebuie să fie obligatoriu de 42 zile calendaristice.

Actul normativ tratează și situația în care angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea încetează prin divizare, fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, faliment. În aceste situații, drepturile de concedii medicale se achită din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate cu precizarea expresă că aceste indemnizații se achită în condițiile menținerii concediului medical pentru aceeași afecțiune.

Totodată, actul normativ reiterează obligația angajatorului de a elibera asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical. Modelul aceste adeverințe este prezentat în ordinul analizat.