Evenimentul Zilei > Actualitate > EVZ îţi prezintă Topul universităţilor şi criteriile de evaluare
EVZ îţi prezintă Topul universităţilor şi criteriile de evaluare

EVZ îţi prezintă Topul universităţilor şi criteriile de evaluare

Clasificarea universităţilor, făcută de Asociaţia Universităţilor Europene, arată care sunt universităţile de top şi care sunt cele mai puţin performante.

Conform clasificării, avem 12 universităţi de top, încadrate în categoria "Universităţi de cercetare avansată şi educaţie". Cea de-a doua categorie, "Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică", este alcătuită din universităţile de artă, cele militare, şi altele 15. Restul, sunt încadrate în categoria "universităţi centrate pe educaţie".
Mastere şi doctorate, în instituţiile performante
Primul efect al acestei clasificări priveşte programele de masterat şi doctorat, acordate până acum haotic ori preferenţial de ministerul Educaţiei. Universităţile din prima categorie vor primi în acest an cu 20% mai multe locuri pentru masterat şi doctorat, celor din a doua categorie li se reduce numărul locurilor la doctorat, iar cele din a treia categorie primesc doar 1,6% din locurile pentru doctorat.
Universităţile clasificate şi categoria în care au fost încadrate:
Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 • Universitatea din Bucureşti
 • Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
 • Universitatea Politehnică din Bucureşti
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică

 • Universitatea de Vest din Timişoara
 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea „Transilvania" din Braşov
 • Universitatea „Ovidius" din Constanţa
 • Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
 • Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
 • Universitatea din Oradea
 • Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
 • Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
 • Academia Tehnică Militară din Bucureşti
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" din Braşov
 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşt
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" din Bucureşti
 • Academia Navală „Mircea Cel Bătrân" din Constanţa
 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" din Bucureşti
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 • Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti
 • Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale" din Bucureşti
 • Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi
 • Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
 • Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
 • Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
 • Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Universităţi centrate pe educaţie

 • Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
 • Universitatea „Ştefan Cel Mare" din Suceava
 • Universitatea „Valahia" din Târgovişte
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Universitatea Maritimă din Constanţa
 • Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 • Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 • Universitatea Romano-Americană din Bucureşti
 • Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău
 • Universitatea din Piteşti
 • Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa
 • Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
 • Universitatea „Constantin Brancuşi" din Târgu Jiu
 • Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
 • Universitatea de Nord Baia Mare
 • Universitatea Ecologică din Bucureşti
 • Universitatea din Petroşani
 • Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" din Arad
 • Universitatea Creştină Partium din Oradea
 • Universitatea Emanuel din Oradea
 • Universitatea „Apollonia" din Iaşi
 • Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
 • Universitatea Hyperion din Bucureşti
 • Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş
 • Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş
 • Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea" 
 • Universitatea „Tibiscus" din Timişoara
 • Universitatea Româno-Germană din Sibiu
 • Universitatea Andrei Şaguna Constanţa
 • Universitatea „Mihail Kogălniceanu" din Iaşi
 • Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
 • Institutul Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti
 • Institutul Teologic Baptist Bucureşti
 • Universitatea ARTIFEX din Bucureşti
 • Universitatea „Danubius" din Galaţi
 • Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi
 • Universitatea „Avram Iancu" din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • Universitatea „George Bacovia" din Bacău
 • Universitatea „Athenaeum" din Bucureşti
 • Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj
 • Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
 • Universitatea „Mihai Eminescu" din Timişoara
 • Universitatea Financiar – Bancară Bucureşti
 • Universitatea George Bariţiu din Braşov
 • Universitatea Bioterra din Bucureşti

Criteriile pe baza cărora s-au făcut evaluările sunt următoarele:
Criteriul 1: Predare şi învăţare:

 • Asigurarea resurselor umane: personal de predare şi cercetare cu normă de bază, personal de predare şi cercetare asociat
 • Curriculum şi calificări: specializări acreditate, absolvenţi, studenţi înmatriculaţi în primul an, traseul intern al absolvenţilor, număr de absolvenţi

Criteriul 2: Cercetare:

 • Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică/ creaţie artistică: articole indexate ISI, articole indexate BDI, articole CNCS, cărţi la edituri internaţionale, cărţi la edituri CNCS, capitole de cărţi la edituri internaţionale, capitole de cărţi la edituri CNCS, titluri de doctor, creaţii/ performanţe, concerte/ expoziţii/ publicaţii în străinătate
 • Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică/ creaţie artistică: competiţii naţionale (nr. proiecte/ granturi/ contracte), competiţii internaţionale (nr. proiecte/ granturi/ contracte), competiţii naţionale (valoarea proiectelor/ granturilor/ contractelor), competiţii internaţionale (valoarea proiectelor/ granturilor/ contractelor)
 • Premii şi medalii
 • Comitete editoriale jurnale ISI
 • Comitete organizare conferinţe ISI
 • Invitaţii la conferinţe, susţineri de prelegeri în străinătate, activităţi de cercetare în străinătate, salarizarea personalului de cercetare, contracte de cercetare- dezvoltare

Criteriul 3: Relaţiile universităţii cu mediul extern

 • Relaţia cu mediul socio-economic: orientarea către mediul socio-economic prin output-uri, venituri din prestări servicii şi furnizare de produse, acorduri/ parteneriate cu sectorul socio-economic, popularizarea ştiinţei, spin-offs & start-ups, sponsorizări şi donaţii primite
 • Internaţionalizare: programe organizate cu universităţi străine, mobilităţi studenţeşti, şcoli de vară internaţionale, mobilitatea cadrelor didactice, mobilitatea cercetătorilor, programe în limbi străine, personal angajat din străinătate
 • Implicarea socială şi culturală a universităţii: studenţi din medii socio-economice dezavantajate, studenţi maturi, studenţi cu dizabilităţi, programe de formare profesională, cursanţi licenţiaţi, cursuri extra-curriculare, cursuri de formare profesională

Criteriul 4:Capacitatea instituţională

 • Capacitatea universităţii de a susţine învăţarea şi predarea: unităţi ce compun biblioteca universităţii, acces la baze de date online, noutatea titlurilor ce compun biblioteca universităţii, cheltuieli pentru acziziţia de materiale ştiinţifice/ bibliografice, trafic de date, dotarea sălilor pentru predare şi cercetare, cantină, cămine, bază sportivă, salarizarea personalului didactic titular şi asociat, birouri cadre didactice şi de cercetare, studenţi, cadre didactice tinere, personal activităţi de secretariat, personal servicii medicale
 • Capacitatea universităţii de a susţine cercetarea: profesori conducători de doctorat, personal de cercetare, post-doctoranzi, cheltuieli pentru dotarea cu aparatură şi echipamente, cheltuieli proprii pentru activităţi de cercetare, spaţii de predare/ cercetare, fonduri, atragerea tinerilor cercetători
 • Capacitatea universităţii de a susţine serviciile destinate societăţii: sume pentru mobilitatea în cercetare, infrastructură destinată persoanelor cu dizabilităţi, susţinerea mobilităţii, personal pentru orientarea în carieră, servicii de consiliere, personal studenţi cu dizabilităţi, centre de formare continuă şi educaţia adulţilor, centre de susţinere a relaţiilor universităţii cu mediul extern, cheltuieli formare profesională continuă
 • Management universitar: investiţii materiale, cheltuieli pentru formare profesională, personal administrative, balanţa financiară a universităţii

  CITIŢI ŞI:

 • INTERVIU EVZ. Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu: S-a făcut ordine printre universităţi – 12 sunt de elită
 • Andrei Marga: "Clasificarea universităţilor conţine nedreptăţi mari"
 • Rectorii vor avea mai multă autonomie 
 • Universităţile româneşti, clasificate după rezultatele cercetării
 • Începe verificarea universităţilor româneşti pentru a fi clasificate