Evenimentul Zilei > Actualitate > VACCINUL danez împotriva tuberculozei, „incompatibil” cu românii. DE CE serul produs la Cantacuzino n-a produs reac?ii adverse
VACCINUL danez împotriva tuberculozei, „incompatibil” cu românii. DE CE serul produs la Cantacuzino n-a produs reac?ii adverse

VACCINUL danez împotriva tuberculozei, „incompatibil” cu românii. DE CE serul produs la Cantacuzino n-a produs reac?ii adverse

Din cauza num?rului suspect de mare de reac?ii adverse, Ministerul S?n?t??ii a sistat vaccinarea anti-TBC. Institutul Cantacuzino producea un ser mult mai potrivit, îns? produc?ia autohton? nu se va relua curând.

De la începutul lui 2011, au fost raportate reac?ii adverse la vaccinul BCG din import în 115 cazuri, mult mai multe decât atunci când vaccinarea s-a f?cut cu produse române?ti. Numai în ultima s?pt?mân?, zece bebelu?i au ajuns la Institutul „Marius Nasta” cu ganglionii inflama?i, având nevoie de opera?ii. Ministerul S?n?ta?ii a decis sistarea temporar? a imuniz?rii.
„Având în vedere c? exist? puncte de vedere divergente ale speciali?tilor privind evolu?ia dup? vaccinarea cu BCG ?i în urma unei prime analize asupra situa?iei create, am decis s? solicit?m o opinie neutr? ?i avizat?. O echip? de exper?i ECDC ?i OMS va analiza toate aspectele legate de problema ivit?”, declar? ministrul Raed Arafat. Imunologii spun c? tulpina vaccinului danez este printre cele mai virulente, fapt ce ar fi impus efectuarea unui studiu clinic înainte de imunizarea na?ional?.
Aproape de limita de reac?ii severe admis? de OMS
Imunizarea împotriva TBC a fost introdus? în România în 1926, iar formula vaccinului a fost pus? la punct de profesorul Ioan Cantacuzino. „Tulpinile vaccinului BCG au o origine comun?, îns? prin ni?te muta?ii genetice, sunt u?or diferite ?i au fost împ?r?ite, din punct de vedere al reactogenit??ii în: vaccinuri puternic reactogene, cum sunt cel danez ?i cel bulg?resc, vaccinuri moderat reactogene (cel românesc ?i slabe”, explic? medicul Gabriel Ionescu, cercet?tor la Institutul Cantacuzino.
Datele arat? c? ne apropiem cu pa?i repezi de limita de reac?ii adverse permis? de OMS (unu la mie). România are, în perioada 2011 – 6 noiembrie 2012, pe un lot, o rat? de reac?ii adverse severe de 0,8 la mie. Am fi putut preveni aceast? „avalan??” printr-un studiu-pilot, îns? criza de timp nu a permis o testare prealabil?.
Cei din Ministerul S?n?t??ii consider? îns? c? au f?cut o achizi?ie bun?. „S-a f?cut o licita?ie, iar produc?torul danez a îndeplinit toate condi?iile”, a declarat Oana Grigore, purt?torul de cuvânt al MS. Organismul european de control al medicamentelor poate cere inclusiv suspendarea sau retragerea autoriza?iei de punere pe pia??.
Vaccinul românesc, pus în a?teptare
Institutul Cantacuzino, printre cei mai aprecia?i produc?tori de imunologice din lume, ?i-a început declinul în februarie 2010, dup? ce Agen?ia Na?ional? a Medicamentului i-a retras autoriza?ia de punere pe pia?? a vaccinurilor, dup? expirarea standardului de fabrica?ie. De vin? a fost lipsa de fonduri, spun reprezentan?ii Institutului. Oficiali din minister promiteau c? se va reporni linia de produc?ie, dar nu s-au f?cut demersuri în acest sens. „Dac? mâine s-ar redeschide linia de produc?ie, primele vaccinuri nu ar fi gata în mai pu?in de un an”, spune medicul Gabriel Ionescu.